De spanten voor het dak liggen klaar.
Er wordt nu nog hard gewerkt aan de bevestigingen op het dak
om de spanten over een paar weken in te kunnen plaatsen.