H. CORNELIUS LIMMEN
Dusseldorperweg 74, 1906 AL Limmen
Pastor J. Olling – Tel: 072-5051275 en Fax: 072-5054503
E-mail: pastorie. administratie@corneliuskerk-limmen.nl
Homepage: www.corneliuskerk-limmen.nl
Secretariaat is geopend op vrijdag van 14.00 - 16.00 uur, tel. 072-5053793

 WEEKAGENDA
: week van 17 augustus tot 24 augustus 2019

ZATERDAG 17 augustus 19.00 uur: Geen viering

ZONDAG 18 augustus 9.00 uur: Eucharistieviering met spontaan vakantiekoor. Voorganger: Pastor H. Hudepohl

DINSDAG IN DE CAMEREN 20 augustus 10.00 uur: Voorganger: pastor J. Olling

GEBEDSINTENTIES:

ZATERDAG 17 augustus 19.00 uur:  Geen viering

ZONDAG 18 augustus 09.00 uur: Wim van Diepen en Rie van Diepen-Henselmans, Truus Castricum-Kaandorp, Tiny Hageman-Mandjes, Afra Koot en overleden ouders, Maria van Leeuwen-van Leeuwen, Ben de Swart en Tiny de Swart-Verver, Agaath Mooij, Jan Out, Lucie Stap-Mondé, Dick van der Velden, Co Jonker-Krom, Herman van der Sande, Jaap Hoogeboom, Jac Boersen, Piet Buur, Jan Groot, Loek Rijs, Jan Kaandorp en overl. fam. Wulp-Kaandorp, Frans Scheepmaker, Gerrit Bakkum en Lies Bakkum-Zuurbier en overleden kinderen, Alice Groot en overleden fam. Groot-Pepping, Linda Res-Agasi

DINSDAG IN DE CAMEREN 20 augustus 10.00 uur: geen

WIJ BIDDEN DEZE DAGEN VOOR:
Onze dopelingen:
Zij die gaan trouwen:
Onze overledenen: John Luttikhuizen, Tiny Bult-Kloosterman, Jaap Metselaar, Riet Valkering-Sprenkeling, Truus van der Sande-Sander, Gré Dekker, Riet Scheepmaker-van Rooijen

LECTOREN/LECTRICES:
ZATERDAG 17 augustus 19.00 uur: geen viering
ZONDAG 18 augustus 09.00 uur: Sylvia van Zanten
Reserve: Edith Bakker

MISDIENAARS/ MISDIENETTES:
ZATERDAG 17 augustus 19.00 uur: geen viering
ZONDAG 18 augustus 09.00 uur: geen

KOSTERDIENST:
ZATERDAG 17 augustus 19.00 uur: geen viering
ZONDAG 18 augustus 09.00 uur: Jos Metzelaar

AKOLIETEN:
ZATERDAG 17 augustus 19.00 uur: geen viering
ZONDAG 18 augustus 09.00 uur: Matthé Admiraal 


WEEKAGENDA: week van 24 augustus tot 31 augustus 2019  MIVA

ZATERDAG 24 augustus 19.00 uur: Geen viering

ZONDAG 25 augustus 9.00 uur: Woord- en communieviering  met spontaan vakantiekoor. Voorganger: Pastor K. Kint

DINSDAG IN DE CAMEREN 27 augustus 10.00 uur: Voorganger: pastor J. Olling

GEBEDSINTENTIES:

ZATERDAG 24 augustus 19.00 uur:  Geen viering

ZONDAG 25 augustus 09.00 uur
: Gré Min-Kaandorp, Gert Min en Truus Min-Valkering, Lia Goeman-van Veen, Siem van Veen, Cock Groot en Riet Groot-Konijn, Jan Hageman en Nel Hageman-Winder, Agaath Mooij, Henk Nijman en Clazien Nijman-van Diepen, Siem Admiraal en overl. fam. Admiraal-Hageman, Dick de Winter, Overleden ouders Johannes Winder en Cornelia Winder-de Graaf, Fam. van Vlimmeren-Glorie, Dina Hageman-Regtop, Gré Krom-Cornelisse, Siem Kuijper en Nel Kuijper-Wester en overleden familie, Pieter Boon en Gré Boon-Tromp, Jan en Bea Boon, Rie Duijkersloot.

DINSDAG IN DE CAMEREN 27 augustus 10.00 uur: geen  

WIJ BIDDEN DEZE DAGEN VOOR:
Onze dopelingen:
Zij die gaan trouwen:
Onze overledenen:
John Luttikhuizen, Jaap Metselaar, Riet Valkering-Sprenkeling, Truus van der Sande-Sander, Gré Dekker, Riet Scheepmaker-van Rooijen

LECTOREN/LECTRICES:
ZATERDAG 24 augustus 19.00 uur: geen viering
ZONDAG 25 augustus 09.00 uur: Edith Bakker
Reserve: Anneke Dekker

MISDIENAARS/ MISDIENETTES:
ZATERDAG 24 augustus 19.00 uur: geen viering
ZONDAG 25 augustus 09.00 uur: geen
 
KOSTERDIENST:
ZATERDAG 24 augustus 19.00 uur: geen viering
ZONDAG 25 augustus 09.00 uur: Piet van der Steen
 
AKOLIETEN:
ZATERDAG 24 augustus 19.00 uur: geen viering
ZONDAG 25 augustus 09.00 uur: Patrick Hof