contact ::

H. CORNELIUS  LIMMEN        
Dusseldorperweg 74,            
1906 AL Limmen. 
Pastor J. H. Olling   
Tel: 072-5051275
E-mail:

Administratie
administratie@corneliuskerk-limmen.nl

Bestuur
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Pastor
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl

Vastgoed
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Het Parochiecentrum in de pastorie          
is geopend op vrijdag
van 14.00 - 16.00 uur,
tel. 072-5053793.
_______________________________________
 


  Pastor Johan Olling
 - voor pastorale zaken
                    pastor@corneliuskerk-limmen.nl

________________________________________

  Vieringen in het weekend: 

   Op zaterdagavonden zijn de
   vieringen om 19.00 uur in de
   protestantse kerk aan de Zuidekerkenlaan

   De zondagvieringen zijn om 10.00 uur
   in ‘Heeren van Limmen’

 

 
 
       Laatste Cornelius nieuws ::
 


 'Dubbele Weekagenda' 
----------------------------------------

Als u de wekelijkse Nieuwsbrief van  de Corneliusparochie
en  pastor Olling  wilt ontvangen meldt  u dan aan bij
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDEDELINGEN VAN DE PAROCHIERAAD  VAN DE H.CORNELIUSPAROCHIE

No. 15                                                                                            13 september 2019

Beste Parochianen,

Hierbij willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de
wederopbouw van ons kerkgebouw.
Kerkgebouw

Buitenkant

*  Het luik in het dak van de kerk is inmiddels dichtgemaakt en de gesigneerde leien zijn
aangebracht, ook het laatste dakkapel is geplaatst

Binnenkant

* De stukadoors hebben hun werk gedaan in het gewelf, de ornamenten zijn weer
bevestigd, het gewelf en het transept zijn geschilderd.
*  Aan het herstel van de muren wordt gewerkt met speciaal hiervoor gebakken
vormstenen wordt het metselwerk in het transept hersteld
* Gewerkt wordt nog aan herstel van het raam(kozijn) aan de noord- en zuidzijde van het
transept. De glas in lood ramen waren door de hitte gesprongen, deze zijn uit de kozijnen
gehaald voor reparatie en vernieuwing en worden nu weer herplaatst.

Interieur en inventaris

Het renovatieproces is na de bouwvakvakantie een andere fase (2b) ingegaan. Het betreft
 opbouwende fase, vloer, geluidsinstallatie, verlichting, nieuw priesterkoor etc.
(totale verbouw van de kerk).    
Tot nu toe was het één op één verzekeringswerk. Nu de herinrichting begint moeten
andere budgetten worden aangesproken. Bovendien hangt alles met elkaar samen en
 zullen het Bisdom en het Parochiebestuur nauwer bij de besluitvorming moeten worden
betrokken. De machtigingsaanvraag voor de herinrichting van de Corneliuskerk is ter
 beoordeling/goedkeuring ingediend bij het Bisdom Haarlem – Amsterdam.        

* Deze week is gestart met de restauratie van de kruiswegstaties en het Cornelius altaar.
* De houten vloer in de zijbeuken is verwijderd en afgevoerd. ook de houten vloer en de
tegels in het middenpad zullen worden verwijderd, hiervoor zijn nieuwe tegels besteld.

Zover wij het nu kunnen bekijken hopen wij dat rond Pasen volgend jaar de her inwijding
van de kerk plaats kan vinden, dat zou geweldig zijn.

Tot zover de stand van zaken op dit moment, wij zullen u graag op de hoogte blijven
houden.

ParochieraadVoor meer nieuws zie website  www.corneliuskerk-limmen.nl of ontvang Nieuwsbrief

===============================================================
De deuren staan open. De orgelkasten zijn leeg.
En het wachten is nu op wat er komen gaat.De oude kerststal van Cees Min
die aangeboden is voor de kerkenveilingKomende zaterdag is er een gezinsviering in de protestantse
kerk om 19.00 uur voor de schoenendoosactie.De 'Mozes-Bijbelsnuffelgroep'
heeft het seizoen geopend met een gezellige maaltijd bij
Marianne Corné in Heiloo.
 


 

   Op de Pedalen ::

Pastorale  woord deze week 

‘Geloven in het alledaagse