contact ::

H. CORNELIUS  LIMMEN        
Dusseldorperweg 74,            
1906 AL Limmen. 
Pastor J. H. Olling   
Tel: 072-5051275
E-mail:

Administratie
administratie@corneliuskerk-limmen.nl

Bestuur
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Pastor
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl

Vastgoed
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Het Parochiecentrum in de pastorie          
is geopend op vrijdag
van 14.00 - 16.00 uur,
tel. 072-5053793.
_______________________________________
 


  Pastor Johan Olling
 - voor pastorale zaken
                    pastor@corneliuskerk-limmen.nl

________________________________________

 Vieringen in het weekend:

  Zaterdagavond om 19.00 uur
             in de Protestantse kerk
.
  Zondagmorgen om 10.00 uur
             in ‘Heeren van Limmen’.
 

 
 
     Laatste Cornelius nieuws ::


 'Dubbele Weekagenda' 
----------------------------------------

Als u de wekelijkse Nieuwsbrief van  de Corneliusparochie
en  pastor Olling  wilt ontvangen meldt  u dan aan bij
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
 -----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mededeling

ZATERDAGAVOND-VIERINGEN VAN 19.00 UUR IN PROTESTANTSE KERK

De zondagvieringen van 10.00 uur blijven het komend seizoen in ‘Heeren van Limmen”
De zaterdagavondvieringen van 19.00 uur worden gehouden aan de Zuidkerkenlaan.
Het gaat daarbij om de gezinsvieringen, jeugdvieringen, themavieringen
met Liturgisch koor en meditatieve vieringen.

AVONDWAKE/UITVAART
Een avondwake en/of uitvaart kunnen worden gehouden in ‘Heeren van Limmen’
(voormalige Burgerij/parochiehuis) of in de Protestantse kerk van Limmen.
Dit alles in overleg met de familie. Bij een heel drukke avondwake en/of uitvaart
kunnen we gebruik maken van de grote kapel bij o.l.v. ter Nood

=============================================
MEDEDELINGEN VAN DE PAROCHIERAAD VAN DE H. CORNELIUSPAROCHIE Nr 10

3 januari 2019

Beste Parochianen,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de wederopbouw
van ons kerkgebouw.

Op 3 mei jl. werd door een brand onze kerk gedeeltelijk verwoest. Na de schrik en het
verdriet is voortvarend en eendrachtig door velen gewerkt aan de wederopbouw.
Daags na de brand werd direct begonnen om alles in gang te zetten om verdere schade
te voorkomen, de brandresten op te ruimen en beginnen na te denken over de wederopbouw.
Nu, 7 maanden later kunnen wij vaststellen dat er grote vorderingen zijn gemaakt.

Dakconstructie

Direct na de bouwvakvakantie is de aannemer begonnen met de voorbereidingen van het
herstel van het dak. Er zijn platingen gemaakt en uitvullingen gedaan ten behoeve van de
spanten. De spanten werden op de begane grond samengesteld.

Op 10 oktober jl. werd, in aanwezigheid van de burgemeester van Castricum,
 het parochiebestuur van het samenwerkingsverband, de parochieraad en de Limmerbevolking
de Limmervlag op het hoogste punt van de nieuwe dakconstructie geplaatst.
Na het plaatsen van de spanten werd begonnen met het dichtmaken van het dak en het 
 aanbrengen van de leien. De dakconstructie zal worden voltooid met het plaatsen van de
vernieuwde dakkapellen.

Op 27 oktober maakten 450 Limmers “De klim naar de hemel” waar zij door personeel van de
aannemer uitleg kregen over de vorderingen en een blik konden werpen op Limmen.
Veel bezoekers maakten gebruik van de mogelijkheid om een donatie te geven door middel van
het signeren van een lei.

Ook het binnen timmerwerk is voortvarend ter hand genomen. Voor de timmerlieden is dit
ouderwets handwerk en zij zien deze klus als “de krenten in de pap”. Het middenschip van de
kap is reeds voorzien van isolatie. Om een beeld van deze werkzaamheden te krijgen verwijzen
wij u naar de film van Kees Bos op de website van de Corneliusparochie.

Er is een inventarisatie gemaakt van de schade aan het glas in lood en aan de gebrandschilderde
ramen. Bij het raam van het noord- en zuid transept is een kastvormige beschutting aangebracht
ter bescherming tegen wind en regen bij de restauratie.

Interieur en inventaris

Er wordt gekeken naar de verschillende mogelijkheden voor het verwarmen van het kerkgebouw
(o.a. vloerverwarming) en welke nieuwe beeld- en geluidsapparatuur aangeschaft moet worden.
Ter vervanging van het verbrande koororgel is de keus gevallen op een koororgel uit de katholieke
kerk in Valkenburg. Dit orgel zal worden geplaatst in het noordertransept op de plaats waar de
verbrande biechtstoel heeft gestaan, deze komt niet meer terug.               
 
Het voornemen is het hoofdorgel achter terug te plaatsen. Later zal bekeken worden of het orgel
nog speelklaar gemaakt zal worden.

De zwaar beschadigde preekstoel komt niet meer op de oude plek terug en zal niet in oude staat
meer worden gerestaureerd
; de beschadigde kruiswegstaties en altaren zullen wel worden hersteld.

De inventaris van de kerk die op verschillende locaties was opgeslagen is overgebracht naar de
loods van ‘van der Velden’ in Limmen; er zal worden uitgezocht wat we nog kunnen gebruiken en
wat te repareren c.q. op te knappen valt. De kerkbanken worden niet meer teruggeplaatst in de
 kerk en zullen worden vervangen door stoelen. Brand- en waterschade heeft het houtwerk van de
banken behoorlijk aangetast en beschadigd. Geprobeerd wordt om de kerkbanken schoon te maken;
bekeken zal worden wat wij met de banken nog kunnen gaan doen
. Ook hebben er al gesprekken
plaats gevonden met het bestuur van de St. Joseph-kerk in Alkmaar om het liturgisch meubilair uit
die kerk over te nemen.

Door Tebbe Tebbens wordt op basis van een foto van het verloren gegane Cornelius-schilderij

over de legende van St. Cornelius dat boven het Corneliusaltaar hing
, een nieuw schilderij gemaakt.

Planning

Voor de afwerking van de binnenkant van het dak staat een aanvullende bouwtijd van 24 weken.
Nog vóór de zomer zou het dak dan klaar zijn, en kunnen we de inrichting van de kerk ter hand nemen.
Wij zullen u op de hoogte blijven houden van het herstelproces. 

Parochieraad

Voor meer nieuws zie website 
www.corneliuskerk-limmen.nl of ontvang Nieuwsbrief

===============================================================Op facebook http://www.facebook.com/johan.olling
kun je de ANTI NASHVILLE VERKLARING tekenenDe kerstboom is geveld.
Hij is in stukken gezaagd en zal worden afgevoerd
voor open haardhout en gemeente-afvalDe drieluik hangt weer in de Maria-kapel.
Stapje voor stapje keren spullen weer terug in onze kerk.
 

   Op de Pedalen ::

Pastorale  woord deze week 

De kortste en volledigste samenvatting
van het Kerstfeest
.

 
 
 PAROCHIEBLAD
 Film ::


Film van de week

dak isloleren 20 dec 2018
Kees Bos


Binnen timmerwerk 10 12 2018
Kees Bos


 kerkbanken reinigen
Kees Bos


De kap van de kerstboom 2018

Het dak van de Corneliuskerk is dicht.
Het mag gaan
sneeuwen.

Het dak is bijna dicht. Het gaat voorspoedig.
(Film van Kees Bos)

450-bezoekers-voor-klim-naar-de-hemel-

De vlag in de top en spantenbier uit de tap.

Beelden van het interieur van de
afgebrande kerk met zang van Jan Rijs.

( film van Kees Bos)


De mis van uit De Heeren van Limmen

Update van Corneliuskerek
Fim Kees Bos

 Film van TV NH voor website

Beelden van de brand vanuit de lucht d.m.v.
Een drone.


De brand gefilmd vanuit de hoogwerker
van de brandweer.


NOS-journaal over de brand in de Corneliuskerk.

Kleine Annejet vertelt mama dat ze de Corneliuskerk
weer gaat bouwen nu die kapot is


Opname tijdens de PINKSTERVIERING
op 20 mei door 'Hart van Nederland' (SBS6)
Let op 2 films 'Hard van Nederland
'

De klokken luiden weer op Pinksterzondag.

Uitzending TV Castricum op 19 mei 'Coleur loCALe'


Goed nieuws Er wordt puin geruimd en opgebouwd.  
TV Noord Holland


Joop Koppes vertelt over de brand
(filmpje van Kees Bos)


Familie merel in de Corneliuskerk heeft
4 jongen (filmpje Kees Bos)


Het optreden van
pastoor BANGERT en zuster MARIA
tijdens het 60 jarig bestaan van TIOS in de


TV NH filmde op 11 juli 2018 het verwijderen
van het dak en het opknappen van de Maria-kapel.