foto's van de week ::
De eerste leien zijn gelegd 
 


 

 
 contact ::

H. CORNELIUS  LIMMEN        
Dusseldorperweg 74,            
1906 AL Limmen. 
Pastor J. H. Olling   
Tel: 072-5051275
E-mail:

Administratie
administratie@corneliuskerk-limmen.nl

Bestuur
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Pastor
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl

Vastgoed
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Het Parochiecentrum in de pastorie          
is geopend op vrijdag
van 14.00 - 16.00 uur,
tel. 072-5053793.
_______________________________________
 


  Pastor Johan Olling
 - voor pastorale zaken
                    pastor@corneliuskerk-limmen.nl

________________________________________

 Vieringen in het weekend:

  Zaterdagavond om 19.00 uur
             in de Protestantse kerk
.
  Zondagmorgen om 10.00 uur
             in ‘Heeren van Limmen’.
 

 
 
     Laatste Cornelius nieuws ::


 'Dubbele Weekagenda' 
----------------------------------------

Als u de wekelijkse Nieuwsbrief van  de Corneliusparochie
en  pastor Olling  wilt ontvangen meldt  u dan aan bij
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
 -----------------------------------------------------------------------------

KERSTVIERINGEN IN ‘HEEREN VAN LIMMEN’

(Er zijn gratis kaarten nodig / op te halen op de pastorie)

Kerstavond: maandag 24 december
16.00 uur             Kerstverhaal voor de kleuters met liederen
17.00 uur             Kerstverhaal voor de kleuters met liederen
19.30 uur             Kerst gezinsviering met Kinderkoor
21.30 uur             Kerstnachtviering
23.30 uur             Feestelijke Kerstviering met Liturgisch koor

Eerste Kerstdag: 25 december 
10.30 uur             Eerste Kerstdagviering met Gemengd koor

Tweede Kerstdag: 26 december
10.30 uur             Tweede Kerstdagviering met Harmonie “Excelsior”
                             Tweede kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de deuren van
                             ‘Heeren van Limmen’ open en vanaf 15.00 uur zorgt de
                              Familie Valkering d.m.v. zang en gitaarspel voor kerstsfeer.

Oudejaarsavond: Maandag 31 december
19.00 uur             Gebedsviering voor iedereen in Limmen in de protestantse kerk
                             m.m.v. het Liturgisch koor

Nieuwjaarsdag: 1 januari 2019
10.30 uur             Nieuwjaarsviering in ‘Heeren van Limmen’ m.m.v. het Gemengd koor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededeling

ZATERDAGAVOND-VIERINGEN VAN 19.00 UUR IN PROTESTANTSE KERK

De zondagvieringen van 10.00 uur blijven het komend seizoen in ‘Heeren van Limmen”
De zaterdagavondvieringen van 19.00 uur worden gehouden aan de Zuidkerkenlaan.
Het gaat daarbij om de gezinsvieringen, jeugdvieringen, themavieringen
met Liturgisch koor en meditatieve vieringen.

AVONDWAKE/UITVAART
Een avondwake en/of uitvaart kunnen worden gehouden in ‘Heeren van Limmen’
(voormalige Burgerij/parochiehuis) of in de Protestantse kerk van Limmen.
Dit alles in overleg met de familie. Bij een heel drukke avondwake en/of uitvaart
kunnen we gebruik maken van de grote kapel bij o.l.v. ter Nood

=============================================

MEDEDELINGEN nr 9

VAN DE PAROCHIERAAD VAN DE H. CORNELIUSPAROCHIE

26 september 2018

Beste Parochianen,

Sinds de onfortuinlijke brand van 3 mei jl. hebben wij via nieuwsbrieven en
 nieuwsberichten parochianen en belangstellenden zo goed mogelijk op de
hoogte gehouden. In het kort nog even een overzicht.
De maanden mei en juni stonden grotendeels in het teken van veiligstellen,
opruimen en schoonmaken. Het veiligstellen betrof zowel het kerkgebouw
middels verankerde steigers aan de losstaande gevels als ook alle
waardevolle inventaris en interieur van de kerk.
Ook werden in deze maanden intensieve gesprekken gevoerd met de
verzekeringsmaatschappij, het Bisdom en de gemeente.
Medio juni hadden we alle lichten op groen staan om de wederopbouw ter
hand te kunnen nemen.
De bouwplannen voor de nieuwe opbouw van het dak werden uitgewerkt en
ter goedkeuring voorgelegd bij de gemeente en het Bisdom. Nog net voor
aanvang van de bouwvak hadden we alle goedkeuringen ontvangen en kon
de start van de herbouw direct na de bouwvak beginnen.
Tijdens de warme zomer is verder actief doorgewerkt om alles wat met het
interieur en inventaris te maken heeft in beeld te brengen en de aard van
beschadiging vast te stellen. Medio oktober is over de schadeomvang hiervan
overeenstemming bereikt met Donatus, onze verzekeringsmaatschappij.
Ondertussen waren de eerste spanten weer op het dak gehesen, zodat ook van
buitenaf de eerste tekenen van herstel goed te zien zijn. De werkzaamheden
aan het dak zullen de komende weken intensief worden voortgezet.
Eind oktober / begin november zullen de eerste dakkappelen geplaatst worden
en zullen ook de eerste leien zichtbaar zijn. De contouren van het nieuwe dak
zullen dan steeds sneller zichtbaar worden. Voor het einde van het jaar zal het
hele dak water- en winddicht zijn. Begin januari zal het koorkruis worden
teruggeplaatst en daarmee de werkzaamheden aan de buitenkant van het
dak worden voltooid.
Ondertussen zullen dan binnen in de kerk de werkzaamheden gestart zijn aan
de nieuwe gewelven van het dak. Ook daar zal nog het nodige timmerwerk
worden verricht alvorens het pleister- en schilderwerk opgepakt kan worden.
In de huidige planning verwachten we dat eind juni / begin juli de werkzaamheden
aan het dak afgerond zullen zijn.
Steigers die om de kerk en in de kerk staan zullen dan verdwijnen. Werkzaamheden
voor de herinrichting en aanpassingen van de kerk kunnen dan nog net voor en na
de bouwvak gestart worden.
Alle ideeën die momenteel uitgewerkt worden om de kerk toekomstbestendig te
maken, zullen dan zichtbaar zijn. Als alles zo voorspoedig blijft verlopen als tot nu toe,
hopen wij het Kerstfeest 2019 weer in de eigen nieuwe, vertrouwde kerk te kunnen
vieren. Maar voor het zover is, zullen wij u via de nieuwsbrieven en nieuwsberichten
op de
hoogte blijven houden.


Parochieraad

===============================================================De kerststal van de Corneliusparochie is door de leden
van de tuingroep naar 'Heeren van Limmen' gebracht
Er wordt geprobeerd van de zwaar beschadigde
kerkbanken nog iets te maken.De kerststal staat in 'Heeren van Limmen'.Yvonne Zomerdijk viert Kerst in
Burkina Faso en is hard bezig het
Vastenactie-project  voor te bereiden.
 

   Op de Pedalen ::

Pastorale  woord deze week 

Zondag Gaudete: ‘Vreugde’ die ingeweven is.
 
 
 PAROCHIEBLAD
 Film ::


Film van de week

De kap van de kerstboom 2018

Het dak van de Corneliuskerk is dicht.
Het mag gaan
sneeuwen.

Het dak is bijna dicht. Het gaat voorspoedig.
(Film van Kees Bos)

450-bezoekers-voor-klim-naar-de-hemel-

De vlag in de top en spantenbier uit de tap.

Beelden van het interieur van de
afgebrande kerk met zang van Jan Rijs.

( film van Kees Bos)


De mis van uit De Heeren van Limmen

Update van Corneliuskerek
Fim Kees Bos

 Film van TV NH voor website

Beelden van de brand vanuit de lucht d.m.v.
Een drone.


De brand gefilmd vanuit de hoogwerker
van de brandweer.


NOS-journaal over de brand in de Corneliuskerk.

Kleine Annejet vertelt mama dat ze de Corneliuskerk
weer gaat bouwen nu die kapot is


Opname tijdens de PINKSTERVIERING
op 20 mei door 'Hart van Nederland' (SBS6)
Let op 2 films 'Hard van Nederland
'

De klokken luiden weer op Pinksterzondag.

Uitzending TV Castricum op 19 mei 'Coleur loCALe'


Goed nieuws Er wordt puin geruimd en opgebouwd.  
TV Noord Holland


Joop Koppes vertelt over de brand
(filmpje van Kees Bos)


Familie merel in de Corneliuskerk heeft
4 jongen (filmpje Kees Bos)


Het optreden van
pastoor BANGERT en zuster MARIA
tijdens het 60 jarig bestaan van TIOS in de


TV NH filmde op 11 juli 2018 het verwijderen
van het dak en het opknappen van de Maria-kapel.