contact ::

H. CORNELIUS  LIMMEN        
Dusseldorperweg 74,            
1906 AL Limmen. 
Pastor J. H. Olling   
Tel: 072-5051275
E-mail:

Administratie
administratie@corneliuskerk-limmen.nl

Bestuur
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Pastor
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl

Vastgoed
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Het Parochiecentrum in de pastorie          
is geopend op vrijdag
van 14.00 - 16.00 uur,
tel. 072-5053793.
_______________________________________
 


  Pastor Johan Olling
 - voor pastorale zaken
                    pastor@corneliuskerk-limmen.nl

________________________________________

 Vieringen in het weekend:

  Zaterdagavond om 19.00 uur
             in de Protestantse kerk
.
  Zondagmorgen om 10.00 uur
             in ‘Heeren van Limmen’.
 

 
 
       Laatste Cornelius nieuws ::
 


 'Dubbele Weekagenda' 
----------------------------------------

Als u de wekelijkse Nieuwsbrief van  de Corneliusparochie
en  pastor Olling  wilt ontvangen meldt  u dan aan bij
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
 -----------------------------------------------------------------------------
 

VIERINGEN, TIJDEN EN LOCATIES IN DE GOEDE WEEK 2019
VAN DE CORNELIUSPAROCHIE

Zaterdag 13 april:Palmpasenstok-viering
            19.00 uur               Paas-Musical met kinderkoor Deel 1
                                             In de Protestantse kerk
                                             met presentatie 1e Communicanten

Zondag 14 april:Palmzondag
            10.00 uur              Palmzondagviering met Corneliuskoor
                                            in ‘Heeren van Limmen’

Donderdag 18 april:Witte Donderdag
            19.30 uur              viering met Cornelius koor
                                            
in ‘Heeren van Limmen’

Vrijdag  19 april:Goede Vrijdag
            15.00 uur              Kruisweg in de Protestantse kerk
                                            m.m.v. Dameskoor
            19.30 uur              Goede Vrijdagviering in de Protestantse kerk
                                            m.m.v. Liturgisch koor

Zaterdag 20 april:Paaswake
            19.00 uur
              Paas-Musical met kinderkoor Deel 2
                                            in de protestantse kerk
            21.00 uur              PAASWAKE met Liturgisch koor
                                            in ‘Heeren van Limmen’

Zondag 21 april:Eerste Paasdag
10.00 uur              
Eerste Paasdagviering met gemengd koor
                                in ‘Heeren van Limmen’

Maandag 22 april:Tweede Paasdag
10.00 uur
              Tweede Paasdagviering met spontaan koor
                                in ‘Heeren van Limmen’

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mededeling

ZATERDAGAVOND-VIERINGEN VAN 19.00 UUR IN PROTESTANTSE KERK

De zondagvieringen van 10.00 uur blijven het komend seizoen in ‘Heeren van Limmen”
De zaterdagavondvieringen van 19.00 uur worden gehouden aan de Zuidkerkenlaan.
Het gaat daarbij om de gezinsvieringen, jeugdvieringen, themavieringen
met Liturgisch koor en meditatieve vieringen.

AVONDWAKE/UITVAART
Een avondwake en/of uitvaart kunnen worden gehouden in ‘Heeren van Limmen’
(voormalige Burgerij/parochiehuis) of in de Protestantse kerk van Limmen.
Dit alles in overleg met de familie. Bij een heel drukke avondwake en/of uitvaart
kunnen we gebruik maken van de grote kapel bij o.l.v. ter Nood

=============================================
MEDEDELINGEN VAN DE PAROCHIERAAD VAN DE H. CORNELIUSPAROCHIE Nr 12

                                                                                                              22 maart 2019
Beste Parochianen,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de wederopbouw
van ons kerkgebouw.

De kapconstructie van het Priesterkoor is klaar (inclusief het aanbrengen van de leien).
Op 22 februari j.l. werd door John de  Koekkoek van de firma Pronk samen met pastor
Johan Olling het dak gesloten door het aanbrengen van de laatste twee delen van de
betimmering. Resteert nog het luik in het dak van het noord transept. Verwacht wordt dat
dit op korte termijn niet meer gebruikt hoeft te worden en kan worden verwijderd, waarna
het laatste gedeelte van de kapconstructie kan worden gesloten en de leien worden
aangebracht. Het aanbrengen van het stucwerk aan het tongewelf verloopt voorspoedig.
In het schip van de kerk worden nu de ornamenten en sierlijsten aangebracht en het
gewelf af gepleisterd; aansluitend worden deze werkzaamheden in het transept uitgevoerd.
Voor het herstellen van de gevels van de kerk is een aanbestedingsprocedure gevolgd.
Op basis hiervan is aan de firma Pronk opdracht verstrekt om de bouwkundige
herstelwerkzaamheden, o.a. herstel van de muren en natuurstenen raamlijsten, uit te
voeren. Er is ook opdracht verstrekt en een begin gemaakt met het repareren van de
schade aan het glas in lood en van de gebrandschilderde ramen. Het restaureren van de
vier beschadigde kruiswegstaties en het Corneliusaltaar is aanbesteed en inmiddels
gegund aan Kemperman restauraties uit Bergen op Zoom.

Interieur en inventaris

Voor het herstellen van het interieur van de kerk is een aanbestedingsprocedure gestart.
Ook zijn de werkzaamheden ten behoeve van de verwarming aanbesteed.
Met deze werkzaamheden willen we starten na de bouwvakvakantie van 2019. 

Wij streven ernaar u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen van de
herstelwerkzaamheden. Dit kunnen wij pas doen nadat de aanbestedingsprocedure is
afgerond en de opdracht voor de uitvoering is goedgekeurd door het parochiebestuur en
het bisdom.

Parochieraad


Voor meer nieuws zie website 
www.corneliuskerk-limmen.nl of ontvang Nieuwsbrief

===============================================================De bloemendagen komen te laat voor de
prachtige tulpen voor de pastorieDeze Goede week voelen we in Limmen de pijn van de Parijzenaren.
 In ons gebed voelen we ons met hen verbonden.Het heel jaar door zijn er uitjes, excursies en etentje n.a.v. de Kerkenveiling.
 Zo hier een fietstocht langs het Oer-IJ.
De Volkskrant kwam afgelopen week langs voor een interview en foto's.
Hier een prachtige foto.
 

   Op de Pedalen ::

Pastorale  woord deze week 

“Een ander Paasverhaal over Zacheus.''

 
 
 PAROCHIEBLAD
 Film ::


Film van de week

pastor Johan Olling
sluit het dak boven het hoofdaltaar
.


dak isloleren 20 dec 2018
Kees Bos


Binnen timmerwerk 10 12 2018
Kees Bos


 kerkbanken reinigen
Kees Bos


De kap van de kerstboom 2018

Het dak van de Corneliuskerk is dicht.
Het mag gaan
sneeuwen.

Het dak is bijna dicht. Het gaat voorspoedig.
(Film van Kees Bos)

450-bezoekers-voor-klim-naar-de-hemel-

De vlag in de top en spantenbier uit de tap.

Beelden van het interieur van de
afgebrande kerk met zang van Jan Rijs.

( film van Kees Bos)


De mis van uit De Heeren van Limmen

Update van Corneliuskerek
Fim Kees Bos

 Film van TV NH voor website

Beelden van de brand vanuit de lucht d.m.v.
Een drone.


De brand gefilmd vanuit de hoogwerker
van de brandweer.


NOS-journaal over de brand in de Corneliuskerk.

Kleine Annejet vertelt mama dat ze de Corneliuskerk
weer gaat bouwen nu die kapot is


Opname tijdens de PINKSTERVIERING
op 20 mei door 'Hart van Nederland' (SBS6)
Let op 2 films 'Hard van Nederland
'

De klokken luiden weer op Pinksterzondag.

Uitzending TV Castricum op 19 mei 'Coleur loCALe'


Goed nieuws Er wordt puin geruimd en opgebouwd.  
TV Noord Holland


Joop Koppes vertelt over de brand
(filmpje van Kees Bos)


Familie merel in de Corneliuskerk heeft
4 jongen (filmpje Kees Bos)


Het optreden van
pastoor BANGERT en zuster MARIA
tijdens het 60 jarig bestaan van TIOS in de


TV NH filmde op 11 juli 2018 het verwijderen
van het dak en het opknappen van de Maria-kapel.