contact ::

H. CORNELIUS  LIMMEN        
Dusseldorperweg 74,            
1906 AL Limmen. 
Pastor J. H. Olling   
Tel: 072-5051275
E-mail:

Administratie
administratie@corneliuskerk-limmen.nl

Bestuur
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Pastor
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl

Vastgoed
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Het Parochiecentrum in de pastorie          
is geopend op vrijdag
van 14.00 - 16.00 uur,
tel. 072-5053793.
_______________________________________
 


  Pastor Johan Olling
 - voor pastorale zaken
                    pastor@corneliuskerk-limmen.nl

________________________________________

 Vieringen in het weekend:

  Zaterdagavond om 19.00 uur
             in de Protestantse kerk
.
  Zondagmorgen om 10.00 uur
             in ‘Heeren van Limmen’.
 

 
 
       Laatste Cornelius nieuws ::
 


 'Dubbele Weekagenda' 
----------------------------------------

Als u de wekelijkse Nieuwsbrief van  de Corneliusparochie
en  pastor Olling  wilt ontvangen meldt  u dan aan bij
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mededeling

ZATERDAGAVOND-VIERINGEN VAN 19.00 UUR IN PROTESTANTSE KERK

De zondagvieringen van 10.00 uur blijven het komend seizoen in ‘Heeren van Limmen”
De zaterdagavondvieringen van 19.00 uur worden gehouden aan de Zuidkerkenlaan.
Het gaat daarbij om de gezinsvieringen, jeugdvieringen, themavieringen
met Liturgisch koor en meditatieve vieringen.

AVONDWAKE/UITVAART
Een avondwake en/of uitvaart kunnen worden gehouden in ‘Heeren van Limmen’
(voormalige Burgerij/parochiehuis) of in de Protestantse kerk van Limmen.
Dit alles in overleg met de familie. Bij een heel drukke avondwake en/of uitvaart
kunnen we gebruik maken van de grote kapel bij o.l.v. ter Nood

=============================================
 

MEDEDELINGEN VAN DE PAROCHIERAAD VAN DE H. CORNELIUSPAROCHIE
NR. 13 17 mei 2019

Beste Parochianen,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de wederopbouw
van ons kerkgebouw.

Kerkgebouw
* De herbouw van de Corneliuskerk gaat voorspoedig. In het gewelf hebben de stukadoors
hun werk gedaan. De ornamenten zijn weer bevestigd en de schilders zijn bezig alles goed
in de verf te zetten. De onderlaag is droog en men is met de afwerklaag bezig. De elektriciens
hebben ook de bekabeling al aangebracht.
* Ondertussen is aan de buitenkant de laatste schoorsteen gerepareerd.
* De goten kunnen het regenwater weer aan en is er vogelwering in de goten aangebracht.
* Omdat de glas en lood ramen door de hitte waren gesprongen, zijn deze uit de kozijnen
gehaald voor reparatie en vernieuwing. Dit gaat voorspoedig. Ze zijn bijna gereed. 
* Alle leien zijn gelegd en de komende weken gaat ook het luik dicht en zullen daar de
gesigneerde leien aangebracht worden
* De lijsten van het middendeel van het gewelf zijn opnieuw gemaakt en zodra de goten klaar
zijn kan men beginnen met het onderhoud van de buitenkant.
De stenen zijn besteld en de muren schoongemaakt.
* Omdat de steigers er nog staan, hebben Arnold Res, Joris en Gerard Beentjes de gelegenheid
benut om de beelden van Cornelius en Willibrordus aan de voorkant van de kerk schoon te
spuiten. Al spuitend kwamen ze er achter dat de beelden ernstig beschadigd zijn en aan het
scheuren zijn. De beelden zijn nu voor reparatie naar de beeldhouwer in Bergen op Zoom
 gebracht. Deze beeldhouwer repareert ook de 4 zwaar beschadigde staties en Corneliusaltaar.
De wakende draak op de linker hoek aan de voorkant van de kerk is door de vrijwilligers van
mors en viezigheid ontdaan.

Binnenkant
* In de kerk zijn ondertussen de repartie en schoonmaakwerkzaamheden begonnen.
Als eerste worden alle muren zorgvuldig gereinigd.
* De offertes voor fase 2b zijn in behandeling. Fase 2b betreft de opbouwende fase
(vloer en nieuw priesterkoor).
* Voor de vloerverwarming in de kerk en de heaters voor de ontmoetingsruimte is toestemming
 gevraagd bij het Parochiebestuur.
* Over het orgel achter wordt ook nagedacht. De voorpijpen zijn opgeknapt en het verplaatsen
van het orgel gaan we proberen met eigen vrijwilligers te doen.
* Ondertussen is Tebbe Tebbens bijna dagelijks bezig met het schilderij over de legende van
Cornelius bezig  en heeft Gerard Beentjes - na de kroonluchter, Godslamp en doopvont - ook het
zwaar beschadigde missiekruis dat achter in de kerk hing, opgeknapt. Tevens worden  de 12
 kaarsenstandaards tegen de muren bij de wijding-kruizen onder handen genomen.

Interieur en inventaris
* De leden van de interieurcommissie houden zich op dit moment bezig met geluid, vloer, verlichting,
 stoelen, kerkTV en andere interieurzaken. Enkele leden hebben hiervoor de Kerkenbeurs in Utrecht
en verschillende kerken in ons bisdom bezocht om inspiratie op te doen. Binnen deze commissie gaat
het voorspoedig. Zo gauw daar meer over bekend is, laten we dit weten. 
* Ondertussen zijn de koren o.l.v. Peter Rijs al gestart met het instuderen van een feestelijke mis
voor het moment dat we de Corneliuskerk weer in gebruik gaan nemen

Voor meer nieuws zie website  www.corneliuskerk-limmen.nl of ontvang Nieuwsbrief

===============================================================Alle kruizen staan weer op het dak.
De ijzeren boven het hoofdaltaar aan de oostkant.
Op de andere hoeken staan stenen kruizenDiaken Paul Bindels is afgelopen weekend door pastor Herman Helsloot
ook in de Corneliusparochie voorgesteld.
Hij doet een pastoraal jaar ter voorbereiding op de priesterwijding.Ook in de Mariakapel kan gedoopt worden.
Hier de doop van Fenna Dirkson vorige weekend.De parochie kreeg een prachtige icoon met  daarop
Jezus samen met Maria en Johannes de Doper.
 

   Op de Pedalen ::

Pastorale  woord deze week 

Welke mensennaam geef jij aan God?