contact ::

H. CORNELIUS  LIMMEN        
Dusseldorperweg 74,            
1906 AL Limmen. 
Pastor J. H. Olling   
Tel: 072-5051275
E-mail:

Administratie
administratie@corneliuskerk-limmen.nl

Bestuur
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Pastor
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl

Vastgoed
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Het Parochiecentrum in de pastorie          
is geopend op vrijdag
van 14.00 - 16.00 uur,
tel. 072-5053793.
_______________________________________
 


  Pastor Johan Olling
 - voor pastorale zaken
                    pastor@corneliuskerk-limmen.nl

________________________________________

  Vieringen in het weekend: 

   Op zaterdagavonden zijn de
   vieringen om 19.00 uur in de
   protestantse kerk aan de Zuidekerkenlaan

   De zondagvieringen zijn om 10.00 uur
   in ‘Heeren van Limmen’

 

 
 
       Laatste Cornelius nieuws ::
 


 'Dubbele Weekagenda' 
----------------------------------------

Als u de wekelijkse Nieuwsbrief van  de Corneliusparochie
en  pastor Olling  wilt ontvangen meldt  u dan aan bij
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDEDELINGEN VAN DE PAROCHIERAAD  VAN DE H.CORNELIUSPAROCHIE

No. 16 
                                                                                                                                              11 oktober
2019
Beste Parochianen,

Hierbij willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de wederopbouw van ons
kerkgebouw.

Kerkgebouw

Buitenkant

De werkzaamheden aan de buitenkant van het kerkgebouw zijn voltooid, de steigers zijn gedemonteerd
en de goten nagezien en gerepareerd.

Binnenkant
De laatste hand wordt gelegd aan het stucwerk en schilderwerk in het transept, aansluitend zal het glas in
lood worden geplaatst. Er wordt gewacht op de goedkeuring door het Bisdom van de machtigingsaanvraag
voor de herinrichting van de Corneliuskerk, hierdoor stagneren de werkzaamheden aan de vloer en de
installaties in het kerkgebouw.   De doopkapel wordt onderhanden genomen, de muren worden opnieuw
gestuukt en geschilderd. Boven het gewelf wordt een branddetectie installatie aangelegd

Interieur en inventaris
Tijdens de viering op startzondag is het schilderij met de legende van de  H. Cornelius door Tebbe Tebbens
onthuld.
Het Bisdom heeft de plannen van de interieurcommissie voor een deel  afgewezen,
de plannen zijn bijgesteld en aanvullende gegevens voor de machtigingsaanvraag zijn verzonden naar
het Bisdom.

Tot zover de stand van zaken op dit moment, wij zullen u graag op de hoogte blijven houden.

Parochieraad


Voor meer nieuws zie website  www.corneliuskerk-limmen.nl of ontvang Nieuwsbrief

===============================================================Hier een foto uit Burkina Faso om te laten zien dat ons
Vastenactieproject ten uitvoer wordt gebracht en werkt.
Dank allen voor je inzet en bijdrage.Op zijn verjaardag was Jack gewoon te vinden in de drukkerij
om het drukwerk af te werken.Loop eens langs het strooiveld en sta eens stil bij dit kunstwerk.
Een verwijzing naar het lied 'de vlieger' van André Hazes.De steigers zijn uit de kerk. Vrijwilligers hebben het nu ook 
schoongeveegd en opgeruimd.
Het is nu wachten tot we verder kunnen.

 

   Op de Pedalen ::

Pastorale  woord deze week 

 ‘De Keuze’