contact ::

H. CORNELIUS  LIMMEN        
Dusseldorperweg 74,            
1906 AL Limmen. 
Pastor J. H. Olling   
Tel: 072-5051275
E-mail:

Administratie
administratie@corneliuskerk-limmen.nl

Bestuur
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Pastor
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl

Vastgoed
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Het Parochiecentrum in de pastorie          
is geopend op vrijdag
van 14.00 - 16.00 uur,
tel. 072-5053793.
_______________________________________
 


  Pastor Johan Olling
 - voor pastorale zaken
                    pastor@corneliuskerk-limmen.nl

________________________________________

 Vieringen in het weekend:

  Zaterdagavond om 19.00 uur
             in de Protestantse kerk
.
  Zondagmorgen om 10.00 uur
             in ‘Heeren van Limmen’.
 

 
 
     Laatste Cornelius nieuws ::


 'Dubbele Weekagenda' 
----------------------------------------

Als u de wekelijkse Nieuwsbrief van  de Corneliusparochie
en  pastor Olling  wilt ontvangen meldt  u dan aan bij
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
 -----------------------------------------------------------------------------

Mededeling

ZATERDAGAVOND-VIERINGEN VAN 19.00 UUR IN PROTESTANTSE KERK

De zondagvieringen van 10.00 uur blijven het komend seizoen in ‘Heeren van Limmen”
De zaterdagavondvieringen van 19.00 uur worden gehouden aan de Zuidkerkenlaan.
Het gaat daarbij om de gezinsvieringen, jeugdvieringen, themavieringen
met Liturgisch koor en meditatieve vieringen.

AVONDWAKE/UITVAART
Een avondwake en/of uitvaart kunnen worden gehouden in ‘Heeren van Limmen’
(voormalige Burgerij/parochiehuis) of in de Protestantse kerk van Limmen.
Dit alles in overleg met de familie. Bij een heel drukke avondwake en/of uitvaart
kunnen we gebruik maken van de grote kapel bij o.l.v. ter Nood

=============================================

MEDEDELINGEN NR 7
VAN DE PAROCHIERAAD VAN DE H. CORNELIUSPAROCHIE  20 juli 2018

Beste Parochianen,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de wederopbouw van ons
kerkgebouw.

Woensdag 18 juli zijn de sloopwerkzaamheden afgerond op het eerste travee na
(het gewelf vak tussen twee bogen), gezien vanuit het westen.
Op verzoek van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed wordt geprobeerd om zoveel mogelijk
dit gedeelte te behouden.
De gesloopte dak delen zijn afgevoerd.
De volgende stap is het plaatsen van steigers aan de buitenzijde van het kerkgebouw.
Er wordt nog bekeken of het mogelijk is om een waterdichte afdichting met afvoeren te maken
op de steigervloer die in de kerk is geplaatst om verdere waterschade aan de kerk te beperken.
Het streven is om na de bouwvakvakantie te starten met de wederopbouw van de kapconstructie.
Om verdere wederopbouw in goede banen te leiden en alles wat daarbij komt kijken zo goed en
efficiënt mogelijk te laten verlopen, is een compacte projectorganisatie opgezet.
Deze organisatie wordt aangestuurd door de projectleiding bestaande uit John de Boer (voorzitter),
Nico Kaandorp en Piet Valkering, en bestaat uit  de volgende werkgroepen t.w.:
- Bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding;             
- Interieur en inventaris;               
- (Nood) maatregelen, pastorale zaken en communicatie.
De Parochieraad beoordeelt en adviseert inzake alle plannen en conceptopdrachten ten behoeve
van de wederopbouw; de eindverantwoordelijkheid ligt bij het Parochiebestuur.

Vrijdag 13 juli is de Mariakapel bij het huwelijk van Kees Borst en Manon Dekker
officieel in gebruik gesteld
De muren zijn geverfd en het meubilair is schoongemaakt en weer teruggeplaatst in de kapel samen
met de kruisjes van overledenen alsmede de doopboom. 
Voorafgaand aan de vergadering van de Parochieraad op dinsdag 17 juli hebben
Florine en Noa de opbrengst overhandigd aan pastor J. Olling van hun actie “Red de kerk”
waarbij zij  462 lege flessen hebben ingezameld.
Pastor Olling bedankte de meisjes en zei dat het geld goed van pas komt en dat in de toekomst
mogelijk een beroep zal moeten worden gedaan op de inwoners van Limmen om de wederopbouw
van de kerk financieel te steunen.                          
Florine en Noa alsmede hun moeder kregen als aandenken een daklei met op de achterkant een
afbeelding van de Corneliuskerk.

de Parochieraad
=======================================================Het was alsof de geschiedenis zich herhaalde.Vanuit de
Corneliusparochie en Limmen leven we mee met de bewoners van
 Amstelveen en parochianen van St.Urbanus.
We bidden om veerkracht en vertrouwen  in deze - voor hen - onzekere tijd.We bezochten als interieurcommissie vorige week zaterdag ook de
St. Jozef in Alkmaar.
In juli 2019 wordt deze kerk onttrokken van de Eredienst.Afgelopen week bezochten we ook de opslagruimte van orgelmaker
Flentrop in Assendelft om te zien hoe ons grote orgel de
waterschade overleefd heeft.In Krommenie bezochten we de katholieke kerk om te zien hoe ze
daar het orgel verplaatst hadden na een grondige verbouwing

 

   Op de Pedalen ::

Pastorale  woord deze week 

 

Door H. Cornelius verbonden met de wereldkerk


 

 
 PAROCHIEBLAD


Rond de Limmer Toren

                          Aug 2018   Nr 1

Mei 2018    Nr 6    
Maart 2018   Nr 5
    
Februari  2018   Nr 4
         
December 2017   Nr 3            
    
Oktober 2017   Nr 2            
 

 Film ::


Film van de week

Beelden van het interieur van de
afgebrande kerk met zang van Jan Rijs.

( film van Kees Bos)


De mis van uit De Heeren van Limmen

Update van Corneliuskerek
Fim Kees Bos

 Film van TV NH voor website

Beelden van de brand vanuit de lucht d.m.v.
Een drone.


De brand gefilmd vanuit de hoogwerker
van de brandweer.


NOS-journaal over de brand in de Corneliuskerk.

Kleine Annejet vertelt mama dat ze de Corneliuskerk
weer gaat bouwen nu die kapot is


Opname tijdens de PINKSTERVIERING
op 20 mei door 'Hart van Nederland' (SBS6)
Let op 2 films 'Hard van Nederland
'

De klokken luiden weer op Pinksterzondag.

Uitzending TV Castricum op 19 mei 'Coleur loCALe'


Goed nieuws Er wordt puin geruimd en opgebouwd.  
TV Noord Holland


Joop Koppes vertelt over de brand
(filmpje van Kees Bos)


Familie merel in de Corneliuskerk heeft
4 jongen (filmpje Kees Bos)


Het optreden van
pastoor BANGERT en zuster MARIA
tijdens het 60 jarig bestaan van TIOS in de


TV NH filmde op 11 juli 2018 het verwijderen
van het dak en het opknappen van de Maria-kapel.