contact ::

H. CORNELIUS  LIMMEN        
Dusseldorperweg 74,            
1906 AL Limmen. 
Pastor J. H. Olling   
Tel: 072-5051275
E-mail:

Administratie
administratie@corneliuskerk-limmen.nl

Bestuur
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Pastor
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl

Vastgoed
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Het Parochiecentrum in de pastorie          
is geopend op vrijdag
van 14.00 - 16.00 uur,
tel. 072-5053793.
_______________________________________
 


  Pastor Johan Olling
 - voor pastorale zaken
                    pastor@corneliuskerk-limmen.nl

________________________________________

 Vieringen in het weekend:

  Zaterdagavond om 19.00 uur
             in de Protestantse kerk
.
  Zondagmorgen om 10.00 uur
             in ‘Heeren van Limmen’.
 

 
 
       Laatste Cornelius nieuws ::
 


 'Dubbele Weekagenda' 
----------------------------------------

Als u de wekelijkse Nieuwsbrief van  de Corneliusparochie
en  pastor Olling  wilt ontvangen meldt  u dan aan bij
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mededeling

ZATERDAGAVOND-VIERINGEN VAN 19.00 UUR IN PROTESTANTSE KERK

De zondagvieringen van 10.00 uur blijven het komend seizoen in ‘Heeren van Limmen”
De zaterdagavondvieringen van 19.00 uur worden gehouden aan de Zuidkerkenlaan.
Het gaat daarbij om de gezinsvieringen, jeugdvieringen, themavieringen
met Liturgisch koor en meditatieve vieringen.

AVONDWAKE/UITVAART
Een avondwake en/of uitvaart kunnen worden gehouden in ‘Heeren van Limmen’
(voormalige Burgerij/parochiehuis) of in de Protestantse kerk van Limmen.
Dit alles in overleg met de familie. Bij een heel drukke avondwake en/of uitvaart
kunnen we gebruik maken van de grote kapel bij o.l.v. ter Nood

=============================================
MEDEDELINGEN VAN DE PAROCHIERAAD VAN DE H. CORNELIUSPAROCHIE Nr 12

                                                                                                              22 maart 2019
Beste Parochianen,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de wederopbouw
van ons kerkgebouw.

De kapconstructie van het Priesterkoor is klaar (inclusief het aanbrengen van de leien).
Op 22 februari j.l. werd door John de  Koekkoek van de firma Pronk samen met pastor
Johan Olling het dak gesloten door het aanbrengen van de laatste twee delen van de
betimmering. Resteert nog het luik in het dak van het noord transept. Verwacht wordt dat
dit op korte termijn niet meer gebruikt hoeft te worden en kan worden verwijderd, waarna
het laatste gedeelte van de kapconstructie kan worden gesloten en de leien worden
aangebracht. Het aanbrengen van het stucwerk aan het tongewelf verloopt voorspoedig.
In het schip van de kerk worden nu de ornamenten en sierlijsten aangebracht en het
gewelf af gepleisterd; aansluitend worden deze werkzaamheden in het transept uitgevoerd.
Voor het herstellen van de gevels van de kerk is een aanbestedingsprocedure gevolgd.
Op basis hiervan is aan de firma Pronk opdracht verstrekt om de bouwkundige
herstelwerkzaamheden, o.a. herstel van de muren en natuurstenen raamlijsten, uit te
voeren. Er is ook opdracht verstrekt en een begin gemaakt met het repareren van de
schade aan het glas in lood en van de gebrandschilderde ramen. Het restaureren van de
vier beschadigde kruiswegstaties en het Corneliusaltaar is aanbesteed en inmiddels
gegund aan Kemperman restauraties uit Bergen op Zoom.

Interieur en inventaris

Voor het herstellen van het interieur van de kerk is een aanbestedingsprocedure gestart.
Ook zijn de werkzaamheden ten behoeve van de verwarming aanbesteed.
Met deze werkzaamheden willen we starten na de bouwvakvakantie van 2019. 

Wij streven ernaar u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen van de
herstelwerkzaamheden. Dit kunnen wij pas doen nadat de aanbestedingsprocedure is
afgerond en de opdracht voor de uitvoering is goedgekeurd door het parochiebestuur en
het bisdom.

Parochieraad


Voor meer nieuws zie website 
www.corneliuskerk-limmen.nl of ontvang Nieuwsbrief

===============================================================Ook in de Adelbertuskerk in Egmond Binnen worden schakels
aan de jaarthema-ketting toegevoegdTijdens de duifjesviering waar de ouders van dopelingen naar de
kerk komen, warden ook echte duiven los gelaten.In de protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan hangen
Bijbelse kunstwerken van  Marga Jelles-van Huizen.
Hier een werkstuk n.a.v. het lied
 'De steppe zal bloeien' De droom uit Psalm 126.Komende zondag 19 mei doen 18 kinderen hun Eerste Communie.
Hier zijn ze aan het oefenen voor de feestelijke viering.
 

   Op de Pedalen ::

Pastorale  woord deze week 

‘Gedachten over vertrouwen en wantrouwen
zo vlak na 4 en 5 mei.
'