foto's van de week ::




Pinksterfeest in 'Heeren van Limmen'
 


 

 
 contact ::

H. CORNELIUS  LIMMEN        
Dusseldorperweg 74,            
1906 AL Limmen. 
Pastor J. H. Olling   
Tel: 072-5051275
E-mail:

Administratie
administratie@corneliuskerk-limmen.nl

Bestuur
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Pastor
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl

Vastgoed
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Het Parochiecentrum in de pastorie          
is geopend op vrijdag
van 14.00 - 16.00 uur,
tel. 072-5053793.
_______________________________________
 


  Pastor Johan Olling
 - voor pastorale zaken
                    pastor@corneliuskerk-limmen.nl

________________________________________

 Vieringen in het weekend:
 In de Heeren van Limmen

 
Zaterdagavond   19.00 uur
 Zondagmorgen   10.00 uur
 

 
     Laatste Cornelius nieuws ::


 'Dubbele Weekagenda' 
----------------------------------------

Als u de wekelijkse Nieuwsbrief van  de Corneliusparochie
en  pastor Olling  wilt ontvangen meldt  u dan aan bij
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
 -----------------------------------------------------------------------------
Mededeling

ZATERDAGAVOND-VIERINGEN WEER VAN START IN SEPTEMBER

De zaterdagavondvieringen om 19.00 uur zullen vanaf half september
weer opgepakt worden.

Het gaat daarbij om de gezinsvieringen, jeugdvieringen, themavieringen
met Liturgisch koor en meditatieve vieringen.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen die zaterdagavondvieringen
gehouden worden in de protestantse krak aan de zuidkerkenlaan.


AVONDWAKE/UITVAART

Een avondwake en/of uitvaart kunnen worden gehouden in de‘Heeren van Limmen’
(voormalige Burgerij/parochiehuis) of in de Protestantse kerk van Limmen.
Dit alles in overleg met de familie.Bij een heel drukke avondwake en/of uitvaart
kunnen we gebruik maken van de grote kapel bij o.l.v. ter Nood

KOMENDE WEEKENDEN


De komende weekenden zal er op zondagmorgen 10.00 uur
een viering zijn in 'Heeren van Limmen'.


=============================================

MEDEDELINGEN VAN DE PAROCHIERAAD VAN DE
 H. CORNELIUSPAROCHIE


Beste Parochianen,


We hebben goed nieuws te melden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft
bevestigd dat onze mooie Corneliuskerk als Rijksmonument gehandhaafd blijft.
Zij schreven ons: “Naar ons oordeel heeft de brand geen onoverkomelijk afbreuk gedaan
aan de monumentale waarde van het monument”

Ook was eerder deze week de hulpbisschop Mgr. J. Hendriks op bezoek.Wij hebben hem
bijgepraat over de verschrikkelijke brand van 3 mei jl. en alle inspanningen die vanaf 4 mei
zijn gedaan. Wij ontvingen daarbij veel waardering en respect van de hulpbisschop, die wij
graag willen overbrengen en delen met onze parochianen. Mgr. Hendriks heeft ons laten
weten dat het bisdom ons graag steunt bij de wederopbouw van onze kerk.

Op zijn Facebook pagina schreef Mgr. Hendriks over zijn bezoek:


“Betrokkenheid en gemeenschapszin rond door brand verwoeste kerk in Limmen
Sommige heiligen hebben het goed overleefd, andere minder nieuws -
gepubliceerd: dinsdag, 22 mei 2018


Het ziet er niet mooi uit, die door brand gedeeltelijk verwoeste kerk van Limmen.Toch kwam
ik opgewekt terug van een bezoek aan de kerk en de mensen van het parochie­bestuur,
de parochieraad en lokale coördinatoren van het herstel en natuurlijk het pastoraal team.


De dag na terugkomst uit Assisi was ik al even langs geweest om de schade aan de kerk te
zien en met wat mensen te praten en natuurlijk had ik op het bisdom van bouwinspecteur
Charlotte Wentges die in geregeld contact is met Limmen, informatie gekregen over de
stand van zaken. Dinsdag­avond 22 mei kreeg ik tijdens mijn bezoek een goed verslag
van de gebeur­te­nissen tijdens en na de brand en van de eerste vervolgstappen.
Dat gaf mij een goede indruk en veel vertrouwen in de manier waarop men het met elkaar aanpakt.

Samen met pastoor Herman Helsloot en pastoraal werker Johan Olling die ter plaatse de eerst
aanspreekbare is, en met de vice-voorzitter en leden van het parochie­bestuur en parochieraad
bezochten we eerst de kerk. Er is daar veel verloren gegaan, maar de beelden van de
heilige Familie en van Antonius van Padua zien eruit alsof er niets gebeurd is. Ook het hoofdaltaar
en het altaar van de patroon­heilige paus Cornelius zien er goed uit, al is wel het schilderij over
deze paus wat boven dat altaar hing, verloren gegaan. Sint Petrus is verkoold, maar als beeld
nog goed herkenbaar. Hij kan in een herstelde kerk een mooie stille getuige worden van wat er
is gebeurd. Een koororgel is volledig vernield, ook het grote orgel op het doxaal heeft schade
opgelopen, maar kan mogelijk worden hersteld.

Gelukkig is de kerk verzekerd en wordt de parochie goed bijgestaan door verzekeraar Donatus.
Hoe het gebeurd is, moet nog formeel worden vastgesteld. De hoop is dat het dak voor de winter
weer dicht is en de kerk eind volgend jaar hersteld kan zijn. Of dat allemaal gaat lukken, is
natuurlijk nog even afwachten.

Afgelopen zondag op Pinksteren konden de klokken in de gespaard gebleven kerktoren weer
worden geluid. Menig parochiaan, voor de viering naar de uitspanning tegenover de kerk
gekomen, moest toen even een traantje wegpinken... De betrokkenen ervaren veel meeleven
en gemeen­schapszin, vanuit allerlei plaatsen, maar natuurlijk vooral vanuit de gemeen­schap
van Limmen die sterk meeleeft met het lot van deze beeldbepalende kerk.


De Parochieraad

===========================================================



Afgelopen dinsdagavond kwam Hulpbisschop J. Hendriks
praten met het bestuur en de parochieraad.



Een dag later kwam ook bisschop J. Punt kijken.
Beide bisschoppen gaven ons moed en vertrouwen
dat de kerk weer opgebouwd zal worden.



Op de website staan filmpjes van de brand en gesprekken.
Zo ook een uitzending van TV Castricum.



Onder de afgebrande steun van het koororgel heeft een
 merel een nestje gebouwd.
Het lente-licht schijnt ons toe en nieuwe leven wordt
 geboren in en voor onze kerk.
 

   Op de Pedalen ::





Pastorale  woord deze week 

Wind en vuur…
de rillingen lopen zo weer over je rug.

 
 
 PAROCHIEBLAD
 Film ::