contact ::

H. CORNELIUS  LIMMEN        
Dusseldorperweg 74,            
1906 AL Limmen. 
Pastor J. H. Olling   
Tel: 072-5051275
E-mail:

Administratie
administratie@corneliuskerk-limmen.nl

Bestuur
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Pastor
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl

Vastgoed
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Het Parochiecentrum in de pastorie          
is geopend op vrijdag
van 14.00 - 16.00 uur,
tel. 072-5053793.
_______________________________________
 


  Pastor Johan Olling
 - voor pastorale zaken
                    pastor@corneliuskerk-limmen.nl

________________________________________

 Vieringen in het weekend:

 
   Vieringen in het weekend

  Zondagmorgen om 10.00 uur
  in ‘Heeren van Limmen’.

 

 
 
       Laatste Cornelius nieuws ::
 


 'Dubbele Weekagenda' 
----------------------------------------

Als u de wekelijkse Nieuwsbrief van  de Corneliusparochie
en  pastor Olling  wilt ontvangen meldt  u dan aan bij
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mededeling

VAKANTIEROOSTER

De zondagvieringen zijn t/m 8 september om 9.00 uur in ‘Heeren van Limmen”
Er zijn tot die tijd geen zaterdagavondvieringen.

AVONDWAKE/UITVAART
Een avondwake en/of uitvaart kunnen worden gehouden in ‘Heeren van Limmen’
(voormalige Burgerij/parochiehuis) of in de Protestantse kerk van Limmen.
Dit alles in overleg met de familie. Bij een heel drukke avondwake en/of uitvaart
kunnen we gebruik maken van de grote kapel bij o.l.v. ter Nood
 

=======================================================

MEDEDELINGEN VAN DE PAROCHIERAAD VAN DE H. CORNELIUSPAROCHIE
NR. 14                               5 juli 2019

Beste Parochianen,

Voordat de vakantieperiode begint willen wij u nog informeren over de stand van zaken
met betrekking tot de wederopbouw van ons kerkgebouw.

Kerkgebouw

Buitenkant
*  Het luik in het dak van de kerk wordt thans nog gebruikt voor het afvoeren van
steigermateriaal uit de kerk. Nadat dit gereed is gaat het luik dicht, en zullen
daarop de gesigneerde leien worden aangebracht, ook zal het laatste dakkapel
worden geplaatst.
* De beschadigde leien op het dak van de zijbeuken worden vervangen. Deze  
schade is ontstaan doordat, bij het blussen van het dak van het middenschip, leien
op het dak van de zijbeuken zijn gevallen.
*  De goten voor het afvoeren van het regenwater vanaf het dak van de zijbeuken worden schoongemaakt.
Hiermee zijn de werkzaamheden aan de  buitenkantafgerond.
*  Deze week is ook begonnen met het verwijderen van de steigers aan deuitenkant van de kerk.

Binnenkant
*  Alle muren zijn inmiddels zorgvuldig gereinigd.
* Gewerkt wordt nog aan herstel van het raam(kozijn) aan de noord- en zuidzijde van het transcept.
*  De orgelkast is schoongemaakt door de trimploeg en zij hebben ook de zolder opgeruimd.
*  De pijpen van het grote orgel zijn door vrijwilligers schoongemaakt en in kisten gedaan;
deze zullen worden opgeslagen in de orgelkast.
*  De lampen worden/zijn opgehangen.

Interieur en inventaris

Na de bouwvakvakantie gaat het renovatieproces een andere fase (2b) in. Tot nu toe was
het één op één verzekeringswerk. Nu de herinrichting begint moeten andere budgetten
worden aangesproken. Bovendien hangt alles met elkaar samen en zullen het Bisdom en
het Parochiebestuur nauwer bij de besluitvorming moeten worden betrokken. Dit kan
consequenties hebben voor de datum van her inwijding van de kerk.

*  Er is inmiddels een enthousiaste feestcommissie samengesteld voor de officiële opening van de kerk.

Tot zover de stand van zaken op dit moment, wij wensen u fijne zomermaanden
toe en zullen u met ingang van september weer graag op de hoogte houden.

Parochieraad
          Voor meer nieuws zie website  www.corneliuskerk-limmen.nl of ontvang Nieuwsbrief

===============================================================Het schilderij over de legende van
Cornelius
die Tebbe Tebbens geschilderd heeft

De stofwanden zijn uit de kerk verdwenen en de
kerkruimte wordt weer zichtbaar.De 48 stoelen die de brand in de Corneliuskerk
op 3 mei overleefd hebben,
staan nu in de kerk van Egmond aan de Hoef
 


Het nieuwe jaarthema 2019-2020


 

   Op de Pedalen ::

Pastorale  woord deze week 

Onthulling van het schilderij over de legende
van Cornelius
door Tebbe Tebbens