Bijgewerkt op  20-04-2018
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

  OP DE PEDALEN

 


OP DE PEDALEN                                   20 april 2018

RUNNING DINNER

Hoe kun je de gemeenschapszin binnen je dorp- of geloofsgemeenschap versterken? Hoe leer je binnen één avond zoveel mogelijk mensen kennen? Dat was de vraag die enkele leden van het Pastoraal Overleg van de Corneliusparochie zich afvroegen. Ze besloten afgelopen veertigdagentijd mee te doen met ‘Tafelen voor de Vastenactie’. Een initiatief dat voor de tweede keer werd georganiseerd door de werkgroep ‘Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede’, met als doel om geld op te halen voor een project in Zambia. Een internationaal meer bekende naam voor de actie ‘Tafelen voor de Vastenactie’ is ‘running dinner’. Je organiseert een driegangendiner dat plaats vindt op heel bijzondere locaties, namelijk bij mensen thuis. Het voor-, hoofd- en nagerecht zijn op drie verschillende adressen. Je leert elkaar dan rond de eettafel op een heel nieuwe manier kennen.

‘HIJ DIE IS GROTER DAN ONS HART’ IS DE GASTHEER

Het idee van ‘running dinner’ is simpel. Het begint met vrijwilligers die zich aangemeld hebben om een driegangenmenu te koken en hun eettafel en huiskamer beschikbaar te stellen. En daarna mogen de eters zich aanmelden om voor een kleine vergoeding deel te nemen aan deze ‘running dinner’. De deelnemers melden zich op de bewuste avond aan op de pastorie en krijgen dan drie enveloppen met adressen mee die ze op de afgesproken tijdstippen mogen openen. Bij het eerste adres ontmoet je de gastheer en/of gastvrouw van de eerste gang en ook nog andere mede eters. Daarna reis je naar een tweede adres voor de volgende gang. Op dat adres kom je weer andere mensen tegen. Want alle enveloppen zijn zo slim ingedeeld dat je als deelnemer telkens weer nieuwe mensen ontmoet! Tenslotte vindt er in het dorp nogmaals een grote volksverhuizing plaats en wordt het toetje genuttigd. ‘Running dinner’ is een groot succes en wordt volgend jaar zeker weer georganiseerd. Het leidt tot steeds weer verrassende ontmoetingen. Je komt bij mensen thuis die je normaal gesproken alleen van gezicht kent, maar nog nooit gesproken hebt. Enkele inhoudelijke vragen zorgen daarbij voor gesprekstof. Het besef dat in geloofsverhalen in de Bijbel een tafel de plek is, waar het visioen van de hemel die de aarde raakt wordt beschreven, tilt dit initiatief boven alle andere ideeën uit om de gemeenschapszin te bevorderen. Is het niet aan tafel waar naar elkaar geluisterd kan worden|? Je jezelf mag zijn? Men elkaar bemoedigt en vergeeft? Het is aan tafel waar gebroken en gedeeld wordt en ‘Hij die is groter dan ons hart’ de gastheer is.

pastor Johan Olling