Bijgewerkt op 21-09-2018
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

  OP DE PEDALEN

 


OP DE PEDALEN                                    21 september 2018

CORNELIUSFEEST 16 SEPTEMBER 2019
Afgelopen zondag was het 16 september. Dat is elk jaar de dag dat we in Limmen en onze parochie stil staan bij de H. Cornelius. Dan wordt altijd het historische Corneliusvaandel van zolder gehaald om tijdens de feestelijke viering de kerk in te worden gedragen. Dit jaar was dat in onze dakloze kerk niet mogelijk, maar we hebben een stille hoop dat we volgend jaar tijdens het Corneliusfeest het vaandel wel in onze eigen gerestaureerde en vernieuwde Corneliuskerk binnen kunnen dragen. We hebben de bisschoppen alvast gevraagd 16 september 2019 in hun agenda te zetten om dan de Corneliuskerk in te wijden. Er is namelijk nog geen dag onbenut geweest of er is aan de kerk gewerkt. Zelfs tijdens de bouwvakvakantie waren er steigerbouwers bezig aan de buitenkant van de kerk om maar meteen na de bouwvak verder te kunnen gaan. Naast de wederopbouw van het dak wordt er nu ook naar het mogelijke interieur van de kerk gekeken. We zijn bezig met het orgel en hebben ondertussen kerken bezocht om de voor- en nadelen van o.a. vloerverwarming, glazen wanden en stoelen te bekijken. Zo is er ook spontaan het aanbod gekomen van onze parochiaan Tebbe Tebbens om het verloren gegane schilderij van de legende van Cornelius dat boven het Corneliusaltaar hing, opnieuw te schilderen. Wat zou het prachtig zijn als we dat op 16 september 2019 tijdens het Corneliusfeest zouden kunnen onthullen.

DOOR H. CORNELIUS VERBONDEN MET DE WERELDKERK
Maar zo ver is het nog niet. Dit jaar werd het grote Corneliusvaandel tijdens de zondagviering nog plechtig ‘Heeren van Limmen’ binnen gedragen. In het kader van het jaarthema: ‘Leven in verbondenheid’ werd aan de ketting met schakels - die dit seizoen die verbondenheid tot uitdrukking brengen – een extra schakel toegevoegd. Een schakel die verwijst naar onze verbondenheid met de wereldkerk d.m.v. onze patroonheilige Cornelius. H. Cornelius was namelijk de 21e opvolger van Petrus en rond 251 na Christus bisschop van Rome. Hij is als een martelaar voor het geloof gestorven. Onze voorouders in Limmen hebben de verschillende relieken van Cornelius altijd zuinig bewaard en gekoesterd. Dus op de feestdag van H. Cornelius staan we in die traditie en wordt in Limmen de band met de wereldkerk nog eens extra onderstreept. Een verbondenheid die ook wij – door alle mistoestanden en tekorten van de kerk heen – in stand willen houden. Daar staat die nieuwe schakel voor aan de symbolische jaarthema-ketting van onze parochie. Verbonden met de levende God.

pastor Johan Olling