Bijgewerkt op 14-12-2018
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

  OP DE PEDALEN

 

OP DE PEDALEN                                   14 december 2018

ZONDAG GAUDETE: PAARS OF ROZE.
Komend weekend vieren we de 3e Adventszondag. De liturgische kleur is paars. Maar het zou ook roze mogen zijn. We zijn over de helft op weg naar Kerst en het ‘licht’ al een beetje op. We noemen deze zondag: ‘Gaudete’: ‘vreugde’. En vreugde is het voor ons als we het maar willen zien. Daarom het volgende verhaaltje: Er was een man die de wijde wereld introk om er carrière te maken. Omdat zijn ouders dat grootse plan niet zo zagen zitten, naaiden ze in de slip van zijn jas een goudstuk, als appeltjes voor de dorst. Ze spraken er met hem niet over, want ze dachten bij zichzelf: wanneer hij weet wat hij bij zich draagt, dan is het eerste het beste café goed genoeg. Zo ging die mens de wereld in. Het ging hem voor de wind. Hij leefde, verdiende geld en verloor het weer en tenslotte verviel hij tot armoede en stierf helemaal berooid, moe en zat van ellende. Door de armenzorg werd hij begraven. En die ontdekte wat hij bij zich droeg. Hij zelf heeft het nooit geweten, omdat hij nooit naar zichzelf had omgekeken. Wat zo dicht bij was, had zijn ellende kunnen verlichten. Had hij er maar naar gekeken. Het gezien.

ZO IS GODS LICHT EN KRACHT OOK BIJ ONS INGEWEVEN
Een mooi beeld, zo in de Advent. Zoals die gouden munt ingeweven was in de slip van die jas, zo is in de schepping, waarin wij ons bevinden, Gods licht en kracht ingeweven. God heeft zijn lichtende energie laten uiteen spatten in miljoenen kleine gouden talenten. Zo weerspiegelt God zijn goedheid en grootheid. Wijzelf zijn uit God geboren, een Godsvolk gezaaid in deze aarde. De mens hoeft die Goddelijke energie in hemzelf maar aan te boren en naar boven te halen. Geboren laten worden. Aan ons de opdracht Gods talent in ons op het spoor komen. Het beeld dat wij van God zijn, zichtbaar maken. Een Godsvonk. Vaak verstopt. Het is als een vuur onder de as. Dat vuur moet worden aangeblazen en gevoed. Zo niet, dan dooft het vroeg of laat. Zo gaat het ook met de Godsvonk in ons. Gods energie blijft verborgen als wij niet zien en ontdekken, aanblazen en voeden. Komende zondag klinkt de roep om dat te zien: ‘vreugde’. (Gaudete) Dat betekent zoiets als: blaas dat vuur in je aan; geef het voedsel; wek de geestkracht in jou op, want Hij is immers dichtbij! Bij wijze van spreken in de slip van je jas. Je bent in de wereld neergezet met een geweldige schat. Wat een vreugde!!!

pastor Johan Olling