Rectificatie parochieblad m.b.t. Parochienieuws O.L.V. Onb. Ontvangen

In de Paaseditie van het parochieblad is een redactionele fout betreffende locatie O.L.V. Onb. Ontvangen gemaakt. Het stuk van de parochieavond is twee keer afgedrukt. Terwijl de kopij betreffende parochienieuws ontbreekt. De redactie biedt hiervoor haar excuses aan. Schrijver Kees Kager is door de redactie op de hoogte gebracht. De volledige kopij vindt u hier onder.

Parochienieuws Pasen 2019

Elk jaar vieren wij weer Pasen. En toch dit keer zal het anders zijn in ons kerkje aan de zee. Na zo’n 115 jaar is dit de laatste keer dat wij met elkaar op deze plaats het grote Paasmysterie mogen gedenken en vieren. Misschien een goede reden om deze keer in grote getalen de eucharistieviering op 21 april om 9:30 uur mee te beleven.

In de vorige editie schreef ik al dat we bezig zijn met inventarisatie en schonen van administratie en archief. Dan kom je nog wel een leuke dingen tegen. Zo kwam ik een lijst met namen tegen van het meisjeskoor “De Montfortaantjes”, opgericht 8 oktober 1966 o.l.v. Jaap Eeltink. Dit koor bestond uit 27 meisjes. Als er nu nog dames (want dat zijn ze inmiddels) dit lezen zullen zij zich dat ongetwijfeld nog herinneren. Dit zijn van die historische gegevens die je dan tegenkomt. Dat is toch prachtig. Helaas is er geen toekomst voor de kerk in Egmond aan Zee, maar de geschiedenis zal blijven bestaan en die moeten we koesteren.

Op 10 maart was de gezamenlijke viering voor de regio in Akersloot. De viering stond als eerste zondag van de vastentijd in het teken van het hongerdoek. Als vast onderdeel werd ook verwezen naar het jaarthema “Verbonden met elkaar” welke gesymboliseerd wordt door een gekleurde keten van ringen. Een keten die per viering vanuit de locaties groter moet worden. Egmond aan Zee heeft aangegeven deze keten korter te willen maken. Hier zou in de eerste viering aandacht aan worden geschonken, maar omdat dit niet is gebeurd, wil ik de symboliek hiervan in het parochieblad uitleggen. In de R.K. kerk wordt veel met symbolen gewerkt en de uitleg van het korter maken van de keten vanuit Egmond aan Zee is als volgt. De tijd dat de kerk in Egmond aan Zee open is, wordt korter, daarom wordt de keten vanuit Egmond aan Zee korter. Elke keer bij een regionale viering wordt er dan een of meerdere ringen van Egmond aan Zee afgehaald en aan een andere keten toegevoegd. Om aan te geven dat we zo opgaan in een groter geheel.

Op 19 maart kregen we bezoek van pastoor Helsloot, Ingrid Henkemans van het Catharijneconvent, vicaris Vriend van het bisdom Haarlem/Amsterdam en de parochiecoördinatoren Astrid Wittebrood-Schouten en Marieke Hoetjes. De reeds geïnventariseerde kerkelijke bezittingen werden nog eens nader bekeken en de vicaris speelde daarin een belangrijke rol. Hij gaf in veel gevallen aan wat de waarde en de eventuele herbestemming zou kunnen zijn. Als je dan dit allemaal aanhoort komen sommige dingen wel even binnen. Dan worden zaken veel neutraler bekeken als op de manier waarop wij parochianen daar al jaren naar hebben gekeken. Laten we hopen dat niet alles verloren gaat en misschien kunnen wij hierin nog iets betekenen voor pater Pee de Waard in Brazilië.

Op 19 maart was de jaarlijkse parochieavond, hierover leest u elders in dit blad.

Tot slot wenst de locatieraad: Kitty de Groot, Ed Burgmeijer, Egbert Ossewaarde en Kees Kager u een zalig Pasen toe.

Kees Kager

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl