Op zondag 10 maart kwamen de parochies Bron van Levend water en H. Cornelius samen in de H. Jacobuskerk te Akersloot