Met ingang van 1 juni a.s. heeft de bisschop diaken Paul Bindels voor twee dagen per week benoemd tot diaken in de parochie Bron van Levend Water.