30 KERKGANGERS (DUS OOK WEER AANMELDEN EN HOUDEN AAN CORONAREGELS) De parochieraad van de Corneliusparochie heeft besloten om weer 30 kerkgangers toe te laten. Dit houdt wel weer in dat…