Nieuws van de parochieraad Zoals bij u bekend is de bestuurlijks situatie sinds september 2020 veranderd en is er een interim-bestuur benoemd met als voorzitter Mgr. Bart Putter. Nu Johan…