Sobere soepmaaltijd is rond het hongerdoek ‘Wereldgezichten’. Vrijdag 1 maart van 18.00 tot 19.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Corneliuskerk Bij de veertigdagentijd (ook wel vastentijd genoemd) hoort…