Adventsactie 2023: ‘Alle kinderen mogen kind zijn’

Alle kinderen mogen kind zijn

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Wat is kinderarbeid?
We spreken van kinderarbeid als kinderen onder de 12 jaar werken, als kinderen tussen de 12 en 14 jaar zwaar werk moeten doen en als kinderen onder de 18 jaar gevaarlijk werk moeten doen. Gevaarlijk werk is al het werk dat de gezondheid en veiligheid van kinderen beschadigt.

Kinderarbeid belemmert de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen, onder andere doordat de kinderen niet (of bijna niet) naar school gaan. Kinderen die na schooltijd hun ouders met het huishouden of op het land helpen, vallen dus niet onder kinderarbeid.

De cijfers
Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen als ‘kindarbeider’: 63 miljoen meisjes en 97 miljoen jongens. Dat is bijna tien procent van de kinderen! 79 Miljoen kinderen doen gevaarlijk werk dat direct risico oplevert voor hun gezondheid en ontwikkeling. Denk aan kinderen die giftige gassen en fijnstof inademen in de mijnbouw of kinderen die groeistoornissen oplopen door zwaar, eentonig werk in fabrieken.

De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat valt onder de definitie ‘kinderarbeid’ gestegen, nadat het jarenlang gestaag daalde. In 2000 ging het om 245.5 miljoen kinderen, in 2016 om 151.6 miljoen kinderen en in 2022 dus om 160 miljoen. Oorlogen, crises en de coronapandemie stortten veel families in armoede waardoor de kinderen moesten meehelpen om het gezinsinkomen te verhogen.

Wat doet Adventsactie?
Jaarlijks steunt Adventsactie projecten die zich richten op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan. Dit jaar zetten we er tijdens de Adventsactie vier extra in de schijnwerpers.

Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan
Miljoenen kinderen in Pakistan gaan nauwelijks naar school: hun ouders hebben er geen geld voor en de kinderen moeten al jong meewerken om wat extra geld te verdienen voor het gezin. Een speciaal schoolprogramma geeft ze toch de opleiding waar ze recht op hebben.

Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India
Het werk in baksteenfabrieken in India is zwaar en ongezond, helemaal voor kinderen. Ze maken lange dagen en gaan niet naar school. Op speciale crèches en scholen bij de fabrieken krijgen de jonge kinderen een opleiding, gezond eten en goede zorg.

Jonge migranten uit Bangladesh kwetsbaar voor misbruik
In Bangladesh leven talloze gezinnen van het geld dat hun familieleden in het buitenland verdienen. Onder deze migranten zijn ook veel kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar en lopen groot risico in handen te vallen van mensenhandelaren. Speciale voorlichtingsprogramma’s en een opleiding maken de jonge migranten weerbaarder.

Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo
De Democratische Republiek Congo is rijk aan kostbare grondstoffen, waaronder kobalt, een essentieel onderdeel van oplaadbare batterijen. Tienduizenden kinderen worden ingezet bij de winning. Ze worden uitgebuit en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen ze een betere toekomst opbouwen.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

In het derde weekend van de Advent (16-17 december), zal de collecte in onze kerken voor dit doel bestemd zijn.

Kijk voor meer informatie op www.adventsactie.nl

QR-code voor Adventsactie 2023

 

 

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl