GEEN FESTIVITEITEN HERBOUW. WEL AFSCHEID PASTOR JOHAN OLLING OP 16 JANUARI

Afscheidsviering pastor Johan Olling op zondag 16 januari Wij moeten helaas melden dat de festiviteiten rondom de opening herbouw van de kerk en de vrijwilligersavond, zoals beschreven in de laatste…

PROGRAMMA EN AANMELDING KERSTVIERINGEN

Beste parochianen, Naar aanleiding van de laatste persconferentie rond de coronamaatregelen heeft er toch een aanpassing plaatsgevonden rondom de vieringen. Vrijdag 24 december 11.00 uur                    Kerstviering in de Cameren Voorgangers:…

VIERKERSTMIS.NL

https://www.vierkerstmis.nl/ is ook dit jaar online.  Dit initiatief van de Nederlandse R.-K. bisschoppen roept iedereen op om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. In onze Corneliusparochie…

Bis­schop­pen brei­den corona­maat­re­ge­len uit: geen vie­rin­gen na 17.00 uur, ook niet met Kerst­mis

Bis­schop­pen brei­den corona­maat­re­ge­len uit: geen vie­rin­gen na 17.00 uur, ook niet met Kerst­mis De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band…

PASTOR MIKE NAGTEGAAL NU OOK AANGESTELD TOT ACOLIET.

De voor 1 december aangestelde pastor Mike Nagtegaal voor de Corneliusparochie is – na op 30 oktober in de privé-kapel van de bisschop aangesteld te zijn tot lector als voorbereiding…

KERK- EN JEUGDVEILING 2021 LEVERT 28.032,50 EURO

DE OPBRENGST van de kerk en jeugdveiling 2021 is 28.032,50 euro. Een prachtig bedrag!! Dank aan u allen, de organisatie, de kopers, middenstanders en allen die zich ingezet hebben om…

WITTE ROOK: DE NIEUWE PASTOR VAN DE CORNELIUSPAROCHIE IS BEKEND

WITTE ROOK: DE NIEUWE PASTOR VAN DE CORNELIUSPAROCHIE IS BEKEND Op 1 december zal pastor Mike Nagtegaal als eerst-aanspreekbare van de Corneliusparochie beginnen. Mike zal zich in het Kerstnummer zelf uitgebreider…

ST. CECILIA IN CORNELIUSKERK

St. Cecilia heeft de Corneliuskerk opgesierd. Het orgel is in aanbouw. De orgelkast is klaar. Het wachten is nu op de orgelpijpen en daarna het intoneren van het instrument.

PAROCHIERAAD

De Parochieraad van de Corneliusparochie bestaat uit – staand van links naar rechts – Theo Al (lid), Henk Boon (lid, pastoraal overleg), Nico Kaandorp (lid, bouw en grondzaken), Piet Valkering…

DEKEN FRANKLIN BRIGITHA NIEUWE ADMINISTRATOR VAN DE CORNELIUSPAROCHIE. KENNIS MAKEN OP ZONDAG 19 SEPTEMBER

Nieuws van de parochieraad Zoals bij u bekend is de bestuurlijks situatie sinds september 2020 veranderd en is er een interim-bestuur benoemd met als voorzitter Mgr. Bart Putter. Nu Johan…

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl