EEN BOEKENKAST OP HET LITURGISCH CENTRUM

EEN BOEKENKAST OP HET LITURGISCH CENTRUM

Verschillende kerkgangers waren afgelopen zondag het liturgisch centrum opgewandeld om de boeken die daar in een boekenkast stonden te bestuderen. Aan het eind van de inzegeningviering rond de her-ingebruikname van de Corneliuskerk werd namelijk het nieuwe jaarthema gepresenteerd en daarbij werd een boekenkast naar voren gereden. Al tweeëntwintig jaar maken we dankbaar gebruik van een jaarthema. Een jaarthema werkt binnen de parochie als een soort kapstok waaraan je  alle dingen die je doet, viert en organiseert, inhoud kunt geven en ook verbindingen legt met datgene waar je als parochie voor staat. Dit jaar is het een catechetisch jaarthema met als titel: ‘Het verhaal gaat… door’. Het gaat daarbij vooral om verhalen in de Bijbel. De Bijbel is namelijk een ‘bibliotheek van boeken’ die bestaat uit wetten, gebeden, geschiedenis, gedichten, profetieën, brieven, vertellingen en wijsheid. Een boekenkast vol verhalen. Zesenzestig boeken, netjes gesorteerd op kleur en thema.

 

BOEKEN VOL VERHALEN

Het komend seizoen gaan we boeken uit de boekenkast halen en verhalen lezen. We gaan er over vertellen en het verhaal achter het verhaal ontdekken. Verhalen die vertellen hoe God Zijn bevrijdende geschiedenis schrijft in en door ons mensen. Want het verhaal van God met mensen gaat door. Ook als je kerk afbrandt en je er samen de schouders onder moet zetten om het gebouw te herbouwen en zo weer een  plek te laten zijn waar mensen samenkomen om zich verbonden te weten met onze Schepper en elkaar. Het verhaal gaat door als het gaat om de moeilijk tijd die we wereldwijd meemaken met de gevolgen en dreiging van het coronavirus. Het verhaal gaat door als het gaat om mensen die komen en gaan, ook voorgangers. Een inspirerend thema waar heel wat geloofsverhalen over vertellen en waar ook dit jaar Mia Ploegaert weer een prachtig jaar-themalied voor heeft geschreven en gecomponeerd. We zien uit naar het moment dat we het lied ook weer samen kunnen uit volle borst mogen zingen, want ‘het verhaal gaat…. door’.

pastor Johan Olling

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl