Gebed voor Oeraine

Gebed

God,
Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons,
hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om vrede,
om vrede tussen Rusland en Oekraine,
om vrede tussen mensen die elkaars buren zijn,
om vrede op het wereldtoneel,
om vrede, om uw vrede,
hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om wijsheid,
om wijsheid voor de leiders die oorlog in hun hart lijken te hebben,
dat zij tot inkeer komen.
Om wijsheid voor hen die beslissingen nemen die de levens van ontelbare mensen raken,
dat zij uw weg kiezen.
Om wijsheid voor mensen die direct geraakt worden,
dat zij hun menselijkheid mogen en kunnen behouden.
Om wijsheid voor iedereen, dichtbij oorlogshandelingen of ver weg,
dat de angst, die de wortel is van oorlog en geweld,
het verstand en het verlangen naar vrede niet overwoekert.
Hoor ons, hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om kracht,
voor hen die nu leven waar het oorlog is,
dat zij voelen dat U bij hen blijft.
Voor hen die uit het dagelijkse leven moeten stappen,
om veiligheid te vinden.
Voor hen die gewond raken,
voor hen die hun leven verliezen:
hou hen vast.
U die met ons bent begaan,
hoor ons.

God, Gij die met mensen zijt begaan,
hoor ons bidden,
hoor ons roepen,
hoor ons smeken aan.

Amen.

Voor meer gebeden en meditaties zie:

Gebeden voor Oekraïne

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl