Gezamenlijke viering 10 maart in Akersloot

Evenals aan het begin van de Advent willen wij ook aan het begin van de Veertigdagentijd als parochies ‘Bron van Levend Water’ en ‘Cornelius’ bij elkaar komen om samen de eucharistie te vieren. Wij doen dat op zondag 10 maart, de 1e zondag van de Vasten, de veertigdaagse voorbereidingstijd op Pasen. Dit keer zal de viering zijn in de Jacobus Major-kerk in Akersloot.
Wij willen met deze gemeenschappelijke viering tot uitdrukking brengen dat wij geen zes parochies meer zijn, maar twee. En vooral willen wij, door in een vólle kerk samen te komen, elkaar bemoedigen en steunen in de woestijn van het gewone leven. Wij gaan immers op weg naar Pasen, naar het beloofde land, het land waar leven te vinden is, maar moeten daarvoor eerst samen door de woestijn heen; de woestijn waar wij evenals Israël moeten leren hoe wij moeten leven volgens Gods geboden. Wij worden daarbij geholpen door een hongerdoek uit Peru, dat jaren geleden al in beelden vastlegde, hoe zíj met vallen en opstaan die weg gaan (zie het artikel over het hongerdoek).
Wij hopen dat wij velen van U mogen ontmoeten en dat het evenals voorgaande keren een werkelijk inspirerende viering mag worden.

Pastor H. Helsloot

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl