Liturgisch rooster Egmonden

Mededeling ten aanzien van het liturgisch rooster in de Egmondse locaties

Zoals reeds in een eerder stadium is gemeld vanuit het parochiebestuur, zullen we vanaf 1 maart de integratie van de drie Egmondse geloofsgemeenschappen tot één nieuwe gemeenschap trachten handen en voeten te geven. Tot nog toe hebben de meeste parochianen waarschijnlijk weinig gemerkt, op enkele gezamenlijke vieringen na.

 

Vanaf 1 maart wordt er een wijziging doorgevoerd die we allemaal zullen merken. In Egmond Binnen en Egmond aan Zee zullen per maand in twee weekenden zondagsvieringen worden gehouden. Dat kan in Egmond Binnen ook op een zaterdagavond zijn. De andere twee weekenden zal er slechts één viering zijn en wel in Egmond aan den Hoef, de kerk waar we vanaf september a.s. de zondagse vieringen zullen houden.

 

Wij verzoeken alle parochianen het liturgisch rooster, zoals dat in het parochieblad is afgedrukt, te raadplegen, zodat u niet onverwacht voor gesloten deuren komt te staan. Dat zouden we erg spijtig vinden.

Wij rekenen op eenieders medewerking om langs deze geleidelijke weg te komen tot een nieuwe, vitale geloofsgemeenschap voor de drie gezamenlijke Egmondse dorpen.

 

Namens bestuur en pastores, pastor Henk Hudepohl

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl