MEDEDELINGEN VAN DE PAROCHIERAAD

Beste Parochianen,

Hierbij willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de wederopbouw van ons
kerkgebouw.

Kerkgebouw

Buitenkant
De werkzaamheden aan de buitenkant van het kerkgebouw zijn voltooid, de steigers zijn gedemonteerd
en de goten nagezien en gerepareerd.

Binnenkant
De laatste hand wordt gelegd aan het stucwerk en schilderwerk in het transept, aansluitend zal het glas in
lood worden geplaatst. Er wordt gewacht op de goedkeuring door het Bisdom van de machtigingsaanvraag
voor de herinrichting van de Corneliuskerk, hierdoor stagneren de werkzaamheden aan de vloer en de
installaties in het kerkgebouw. De doopkapel wordt onderhanden genomen, de muren worden opnieuw
gestuukt en geschilderd. Boven het gewelf wordt een branddetectie installatie aangelegd

Interieur en inventaris
Tijdens de viering op startzondag is het schilderij met de legende van de H. Cornelius door Tebbe Tebbens
onthuld.
Het Bisdom heeft de plannen van de interieurcommissie voor een deel afgewezen,
de plannen zijn bijgesteld en aanvullende gegevens voor de machtigingsaanvraag zijn verzonden naar
het Bisdom.

Tot zover de stand van zaken op dit moment, wij zullen u graag op de hoogte blijven houden.

Parochieraad

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl