Mededelingen van de parochieraad

NR. 13 17 mei 2019

Beste Parochianen,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de wederopbouw
van ons kerkgebouw.

Kerkgebouw

Binnenkant

   • In de kerk zijn ondertussen de repartie en schoonmaakwerkzaamheden begonnen.
    Als eerste worden alle muren zorgvuldig gereinigd.
   • De offertes voor fase 2b zijn in behandeling. Fase 2b betreft de opbouwende fase
    (vloer en nieuw priesterkoor).
   • Voor de vloerverwarming in de kerk en de heaters voor de ontmoetingsruimte is toestemming
    gevraagd bij het Parochiebestuur.
   • Over het orgel achter wordt ook nagedacht. De voorpijpen zijn opgeknapt en het verplaatsen
    van het orgel gaan we proberen met eigen vrijwilligers te doen.
   • Ondertussen is Tebbe Tebbens bijna dagelijks bezig met het schilderij over de legende van
    Cornelius bezig  en heeft Gerard Beentjes – na de kroonluchter, Godslamp en doopvont – ook het
    zwaar beschadigde missiekruis dat achter in de kerk hing, opgeknapt. Tevens worden  de 12
    kaarsenstandaards tegen de muren bij de wijding-kruizen onder handen genomen.

   Interieur en inventaris

   • De leden van de interieurcommissie houden zich op dit moment bezig met geluid, vloer, verlichting, stoelen, kerkTV en andere interieurzaken. Enkele leden hebben hiervoor de Kerkenbeurs in Utrecht en verschillende kerken in ons bisdom bezocht om inspiratie op te doen. Binnen deze commissie gaat het voorspoedig. Zo gauw daar meer over bekend is, laten we dit weten.
   • Ondertussen zijn de koren o.l.v. Peter Rijs al gestart met het instuderen van een feestelijke mis
    voor het moment dat we de Corneliuskerk weer in gebruik gaan nemen

Voor meer nieuws zie website  www.corneliuskerk-limmen.nl of ontvang Nieuwsbrief

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl