MET ALLERZIELEN IS DE CORNELIUSKERK DE GEHELE DAG OPEN OM TE HERDENKEN

MET ALLERZIELEN IS DE CORNELIUSKERK DE GEHELE DAG OPEN OM TE HERDENKEN

GEEN VIERINGEN, WEL EEN OPNAME OP C-TV CASTRICUM
Een absolute meerwaarde van de Allerzielen-vieringen zijn de volle kerk en het ‘met-elkaar-gevoel’. Dat is in een setting van 30 kerkgangers niet te realiseren. Ook al zou je 3 keer de viering houden dan kom je nog tot maar 90 mensen. De mensen die deze vieringen bijwonen, hechten er altijd enorm aan dat het hele gezin en verdere familie nog een keertje de overledene herdenkt. Dus de Allerzielenviering in de vorm zoals we die jarenlang gekend hebben, gaat in de Corneliuskerk dit jaar niet door.

OPNAME ALLERZIELEN TE ZIEN OP TV EN INTERNET
Er wordt voor Allerzielen door Henk Waal van C-TV Castricum samen met parochianen van de Corneliusparochie wel een opname gemaakt die op maandag 2 november om 10.00 uur, 15.00 uur en 19.00 uur (alle providers kun je vinden op www.castricum105.nl) uitgezonden zal worden. Daarna zal de uitzending ook te zien zijn op de website van de Corneliusparochie: www.corneliuskerk-limmen.nl. We herdenken in deze sfeervolle ingetogen uitzending in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar, we noemen de namen, ontsteken lichtjes, hangen kruisjes op, lezen een gedicht, een korte overweging en zingen meerstemmige Taizé-acclamaties.

ER WORDT OP DE BEGRAAFPLAATS EEN GEDENKZUIL ONTHULD
Met Allerzielen gaan we het mogelijk maken om de hele dag door van 9.00 uur tot 19.00 uur de kerk via de hoofdingang binnen te komen. Leden van de avondwakegroep zullen bij toerbeurt samen met de pastor aanwezig zijn. Er zal voor een sfeervolle stemming gezorgd worden en nabestaanden kunnen dan ook de kruisjes die het afgelopen jaar in de Mariakapel hebben gehangen in ontvangst nemen, samen met een roos die na bezoek aan de kerk thuis of op de begraafplaats een plekje kan krijgen. Een mooie gelegenheid ook om de herbouwde kerk van binnen in alle rust te bekijken. Ook kan er het Allerzielenprentje van dit jaar meegenomen worden. Ook zal er op 2 november op de begraafplaats om 9.00 uur een gedenkzuil onthuld worden met de namen van allen waar wij ons vanaf 1 januari 2000 als geloofsgemeenschap en als begraafplaats mee verbonden weten. Want we weten ons gedragen, zoals de psalmist dat verwoordde: ‘Onze namen staan geschreven in de palm van Gods hand’. Allerzielen 2020 zal anders zijn dan andere jaren, maar samen willen we met de uitzending en de uitnodiging om naar de kerk en begraafplaats te komen momenten van rust, inkeer en bezinning aanreiken om allen te gedenken die ons in leven en sterven zijn voorgegaan..

De avondwakegroep en pastor Johan Olling

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl