Pastoraal woord

OP DE PEDALEN

9 april 2021 

GELOOF JE ECHT IN DE VERRIJZENIS?

“Geloof jij echt in de verrijzenis?”, vroeg iemand mij. “Ja, u moet wel hè? U bent pastor!” Daar moest ik even over nadenken, want ik geloof wel in de verrijzenis, maar dat is zo gemakkelijk gezegd. Het gaat om iets ongrijpbaars. Iets dat ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat; het is niet iets concreets. Ik geloof dat als er géén verrijzenis zou zijn, ik evengoed in Jezus zou geloven, want weet je… ik geloof dat Jezus een transparantie is van God. Jezus is God die leven wekt om zich heen. Jezus stuurt de stenigers weg van een vrouw die gelyncht dreigt te worden. Hij haalt de tollenaar uit zijn isolement waarin hij gevangen zit. Hij wordt boos op degenen die de kinderen niet als volwaardige mensen zien. Hij durft de melaatse aan te raken en strijkt over de ogen van de blinde. Voor die levensstijl kies ik. En ik geloof dat die levensstijl en die Jezus in onze tijd broodnodig is. Er wordt zo gemakkelijk gekozen voor de dood. We verheerlijken geweld bijna 24 uur per dag op tientallen televisiezenders en verbazen ons als een kind een pistool trekt op het schoolplein. De rijke helft van de wereld heeft miljarden te verdelen, maar ontwikkelingshulp staat niet erg hoog op de internationale agenda. Onze welvaart eist slachtoffers; in het verkeer en – wat minder aanwijsbaar – door allerlei stoffen in onze leefomgeving. Ik ben er van overtuigt dat we de zachte woorden van het Paasevangelie nodig hebben.

JE BEMIND WETEN BIJ GOD EN BIJ DE MENSEN

Die levensstijl van Jezus; dat initiatief van God; die bevrijdende geschiedenis die God schrijft in en door ons mensen, die in de handelingen van Jezus en de zachte woorden van het evangelie doorklinken, geven mij en ons leven zin. Ik hoef niet bang te zijn mezelf te verliezen. Ik mag me geroepen weten om het leven te beschermen. En ik weet! … Ik hoef de verrijzenis na de dood daarbij niet als beloning. Leven in de levensstijl van Jezus en de zachte woorden van het evangelie, dat op zichzelf is verrijzenis. Het is de verwachting dat het leven waarvoor ik en wij kiezen, uiteindelijk overwint. Het is de hoop dat God van ons houdt, en dat wij in die goddelijke liefde geborgen zijn, ook als het lichaam ons niet langer meer draagt door de tijd. Pasen en verrijzenis is een gedicht over de onoverwinnelijke kracht van het leven en de liefde. Dat is hopen dat je – ook na je dood – bemind zal zijn, bij God en bij de mensen.

Pastor Johan Olling

 

 

 

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl