Pastoraal woord

OP DE PEDALEN
15 oktober 2021

DROMEN VAN EEN MOOIE CARRIÈRE

Laatst had ik een jong huwelijkspaar op bezoek, en ik had hen gevraagd waar ze van droomden als ze aan de toekomst dachten. Eigenlijk zonder na te denken, had de jonge bruidegom geantwoord dat hij graag carrière wilde maken en dan een groter huis en een grotere auto wilde kopen. Daar werd ik stil van. Niet de liefde had hem blind gemaakt, maar geld wel. Ik wil het die jongen niet verwijten. Het is immers ook een tijdsbeeld, een cultuur waarin hij niet alleen staat: waarin ook wij ons ‘leven’ leven. Het is een cultuur die, lijkt het wel, gedicteerd wordt door het evangelie van de harde euro’s, van de markt, van de winst. Het is de wereld van het HEBBEN. De nadruk wordt gelegd op de vraag; wat je hebt. In die wereld gaat het om vragen zoals: Hoeveel lever je op voor je werknemer? Hoe vaak ben je inzetbaar? Wat is je koopkracht als klant?  Wat kost je de gemeenschap als je ziek bent of gehandicapt? Nee, we mogen en kunnen het die aanstaande bruidegom niet kwalijk nemen dat hij droomde van zijn carrière, dat hij droomde van meer en meer. Hij is kind van onze cultuur: product van deze tijd. Of ….. had hij toch anders kunnen weten?

HET GAAT OM DE VRAAG OF HET GELD JOU BEZIT

Zijn ouders hebben hem toch ook de geloofsverhalen uit het evangelie meegegeven en voorgeleefd? Verhalen van lang geleden, dat moet ik toegeven, maar toch: verhalen over hoe er ooit een mens op deze aarde rondliep die een andere vreugde predikte. De vreugde van samen delen; de wijsheid van genoeg is voldoende, en voldoende is genoeg.  De vraag naar: ‘wie je bent’ wordt steeds zeldzamer gesteld. Naast de wereld van het HEBBEN, noem ik de wereld van het ZIJN. In de wereld van het ZIJN gaat het namelijk om de vraag of we het goed hebben bij elkaar; of we blij zijn met elkaar; of we elkaar mogen vertrouwen; of we in de gaten hebben wat er in de ander omgaat. Natuurlijk, het is nu eenmaal zo dat we niet zonder bezittingen en geld kunnen, maar het gaat Jezus nooit over de vraag over hoeveel geld je in je portemonnee hebt: hoeveel je bezit. Het gaat Hem er veel meer om of het geld jou bezit. Hoort je de omkering? Wij bezitten allemaal geld: maar hoezeer heeft het je in bezit genomen? Hoe bezet(en) ben je ervan?

Pastor Johan Olling

Agenda


Er zijn geen aankomende events.


BEKIJK MEER DATA

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl