Parochiebestuur

Het bestuur van de parochie ‘Bron van Levend Water’ en H. Corneliusparochie te Limmen. Beide parochies zijn in 2016 een samenwerkingsverband aangegaan en bestrijken samen de ‘regio HALE’ (Heiloo, Akersloot, Limmen en Egmonden).

Pastor Herman Helsloot Voorzitter, pastoor- moderator pastoor@rk-bronvanlevendwater.nl
Martien den Blanken Vicevoorzitter
Kees van Went Secretaris secretaris@rk-bronvanlevendwater.nl
Karel Hennekens Penningmeester
Maria Overtoom Lid
Dick Krom Lid
John de Boer Lid

 

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl