Overleg over versoepeling coronamaatregelen

Overleg over versoepeling coronamaatregelen

Besluiten verwacht begin volgende week

gepubliceerd: woensdag, 15 september 2021
foto: Wim Koopman

Overleg over versoepeling coronamaatregelen

De Neder­landse Bis­schop­pen overleggen naar aan­lei­ding van de coronapers­con­fe­ren­tie van het kabinet op 14 sep­tem­ber, ko­men­de dagen over moge­lijke ver­soe­pe­lingen van corona­maat­re­ge­len voor de R.-K. Kerk. Deze ver­soe­pe­lingen zou­den in kunnen gaan op 25 sep­tem­ber. Verdere bericht­ge­ving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht.

Bij de besluit­vor­ming door de bis­schop­pen wor­den de ver­soe­pe­lingen die het kabinet heeft aan­ge­kon­digd meegewogen. Dat geldt ook voor de uit­kom­sten van een deze week nog te voeren overleg met het CIO (Inter­ker­ke­lijk Overleg in Over­heids­zaken). De bis­schop­pen beslissen daarna welke ver­soe­pe­lingen er voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk­pro­vin­cie vanaf 25 sep­tem­ber moge­lijk zijn. Deze wor­den ge­pu­bli­ceerd op deze web­si­te.

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl