WIJDING EN 1E MIS VAN PAUL BINDELS

Onlangs is bekend geworden dat diaken Paul Bindels op zaterdag 4 juli aanstaande door bisschop Jan Hendriks tot priester gewijd zal worden in de kathedraal van de H. Bavo te Haarlem. Er kunnen bij deze plechtigheid, volgens de huidige regels, slechts 100 mensen aanwezig zijn. Paul heeft deze mensen, zijn familie, zijn vrienden en relaties, persoonlijk uitgenodigd. De priesterwijding begint om 10.30 uur en is rechtstreeks te zien op kathedraal-tv bereikbaar via www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

De volgende dag, zondag 5 juli, zal Paul voor het eerst voorgaan in een eucharistieviering, en wel in de Willibrorduskerk om 10 uur. Het is zijn wens om zoveel mogelijk parochianen de gelegenheid te geven deze viering bij te wonen. Voor deze viering geldt een maximum van 100 aanwezigen. Daarom zijn er voor deze viering reserveringsbewijzen nodig.
U kunt de komende weken persoonlijk een reserveringsbewijs voor ‘de eerste mis van Paul’ afhalen bij het secretariaat in de Willibrordushuis in Heiloo. Elke werkdag-ochtend is het secretariaat geopend van 9-12 uur. Per persoon worden hoogstens 2 reserveringsbewijzen uitgegeven. Het ligt in de bedoeling om ook van deze viering op 5 juli opnames te maken, zodat de feestelijke dienst door nog meer parochianen en belangstellenden kan worden meebeleefd.

Paul zal ook in de andere kerken van onze beide parochies zijn eerste Eucharistieviering houden. De exacte data worden nog bekend gemaakt.
Wij wensen Paul oprecht toe dat hij vreugde en vervulling mag vinden in zijn levenskeuze voor het priesterschap en namens het parochiebestuur feliciteer ik hem van harte met zijn wijding.

Namens het parochiebestuur,

Kees van Went, secretaris

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl