WEEKENDMISSAAL IN MARIAKAPEL + EUCHARISTIEVIERINGEN OP TV BISDOM

Missaaltjes in de Mariakapel

Zolang er geen weekendvieringen zijn in de Corneliuskerk zullen er vóór het weekend missaaltjes/weekendboekjes met gebeden, en teksten in de Mariakapel van de  Corneliuskerk liggen om mee te nemen naar huis.

Eucharistievieringen te volgen via TV Bisdom (Live vanuit de kathedraal)

Hier zijn de vie­rin­gen vanuit de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo in Haar­lem live te volgen. Video’s van eer­dere vie­rin­gen kunnen wor­den gevon­den en (nogmaals) wor­den bekeken op het YouTube video­ka­naal van de ka­the­draal:

In­for­ma­tie over bij­zon­dere wijzen van ver­bon­den­heid met deze vie­rin­gen, over de muziek, een uitleg over het kijken van de vie­rin­gen op de TV en in­for­ma­tie over de collecte vindt u op de web­si­te van de ka­the­draal.

 

 

(de video begint automatisch met afspelen
zet het geluid aan door op de video op het icoontje YouTube Mute icon te klikken
zet het beeld op het hele scherm door op de video op het icoontje YouTube Fullscreen icon te klikken)

Playlists

Mariologie
Mario­lo­gie
Jonge Kerk
Jonge Kerk
Reportages
Reportages
Sint Bonifatiusinstituut
Boni­fa­tius­in­sti­tuut
Evenementen
Evene­menten
Hemelse Baksels
Hemelse Baksels
De onbekende wereld van Jakob
Onbekende wereld van Jakob
Wijdingen
Pries­ter­wij­dingen

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl