Administratie

Financiële administratie
De financiële administratie van de Corneliusparochie heeft als postadres: Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen. Voor vragen op financieel gebied kunt u zich wenden tot penningmeester: penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl
Voor de ANBI publicatie van de Corneliusparochie en PCI zie: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA569 (zie ook tabblad contact.)

Intenties
Intenties kunt u schriftelijk in de brievenbus doen op de pastorie van de Corneliuskerk: Dusseldorperweg 74 1906 AL of persoonlijk afspreken op vrijdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur of per email: misintenties@corneliuskerk-limmen.nl
Het stipendium (€ 10,–) kunt u bijvoegen of overmaken op de bankrekening van de Corneliusparochie: onder vermelding van ‘misintenties’. De lokale bankgegevens zijn: NL46RABO0336400756

Ledenadministratie
In de gemeentelijke bevolkingsadministratie (GBA) is ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) de aanduiding van kerkelijke gezindte vervangen door een zogenaamde SILA-stip.
De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) ontvangt mutaties via de gemeenten over: verhuizingen, overlijden en huwelijken. Deze mutaties worden door de SILA via het R.K. bureau voor de ledenadministratie doorgegeven aan de desbetreffende parochiële ledenadministratie. Informatie over geboorten dienen parochianen zelf aan het locatiesecretariaat door te geven via administratie@corneliuskerk-limmen.nl
Voor meer in informatie bekijk de welkomstfolder.

 

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl