Nieuws

VIERKERSTMIS.NL

https://www.vierkerstmis.nl/ is ook dit jaar online.  Dit initiatief van de Nederlandse R.-K. bisschoppen roept iedereen op om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. In onze Corneliusparochie…

KERST-ROOSTER CORNELIUSPAROCHIE

KERST-ROOSTER CORNELIUSPAROCHIE 13 december – Kerstverhaal voor onderbouwgroepen ‘de Kerkuil’ 17 december – Schoolparochie-Kerstvieringen om 9.00 uur en 10.30 uur met ‘de Kerkuil’ 24 december – Kerstviering om 11.00 uur…

Bis­schop­pen brei­den corona­maat­re­ge­len uit: geen vie­rin­gen na 17.00 uur, ook niet met Kerst­mis

Bis­schop­pen brei­den corona­maat­re­ge­len uit: geen vie­rin­gen na 17.00 uur, ook niet met Kerst­mis De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band…

PASTOR MIKE NAGTEGAAL NU OOK AANGESTELD TOT ACOLIET.

De voor 1 december aangestelde pastor Mike Nagtegaal voor de Corneliusparochie is – na op 30 oktober in de privé-kapel van de bisschop aangesteld te zijn tot lector als voorbereiding…

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl