Kerkbalans

Januari is de maand van de Kerkbalans. De kerk is niet alleen een plek om lief en leed met elkaar te vieren, te leren en zorg te hebben voor elkaar, maar ook een ontmoetingsplek voor andere activiteiten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de intocht van Sint-Nicolaas, de Kermisrun, de openstelling tijdens de bloemendagen en het optreden van Harmonie Excelsior en de Vredeburgers.
Wij willen graag dat de kerk hier voor open kan blijven. Hier zijn extra kosten mee gemoeid. De actie “Kerkbalans” is daar een welkome bijdrage in.
Ondersteun en doe mee aan de actie Kerkbalans, welke gehouden wordt rond de laatste week van januari.
Alle parochianen ontvangen elk jaar in januari een envelop met folder, informatie en een machtiging voor een éénmalige gift. De enveloppen worden daarna thuis opgehaald of kunnen door de bewoners in de brievenbus van de pastorie van de Corneliusparochie aan de Dusseldorperweg 74 gedeponeerd worden.
Wij zijn elk jaar weer vol vertrouwen dat de Limmers hun parochiekerk willen blijven steunen en zeggen eenieder daarvoor alvast hartelijk dank.

Fiscaal voordeel

De parochies hebben van de belastingdienst een ANBI status gekregen, dat houdt in dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn.
Dit betekent dat een eenmalige gift voor u fiscaal aftrekbaar is voor zover die boven de drempel van 1% van uw onzuiver inkomen uitkomt. Giften beneden de drempel zijn niet aftrekbaar.
Echter voor een periodieke gift geldt deze drempel niet. Een periodieke gift legt u vast voor een minimale termijn van vijf jaar in een overeenkomst met de parochie.
Deze vervalt automatisch bij overlijden van de schenker of bij overlijden van een ander door u aangeven persoon of bij verlies van de ANBI-status.

Voor het afsluiten of nadere informatie kunt u contact opnemen bij voorkeur via penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl of via 06-5332 6054 (Piet Valkering).

Klik hier voor de Kerkbalans folder.Sub Menu

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl