Vormsel

Waarom Vormsel?

Wie kunnen dit beter beantwoorden dan de vormelingen zelf?
Renée: “Omdat ik zelf wilde beslissen om bij de kerk te horen, niet mijn ouders, maar ikzelf.”
Nina: “Omdat ik zelfstandiger wilde worden, ik wil mijn eigen keuzes maken.”
Christian: “Ik dacht: “Je moet in je leven, als je ooit eens in de problemen komt, op iemand kunnen vertrouwen en ik hoop dat dat God is.”

Met andere woorden: jullie zijn op een leeftijd gekomen waarop jullie zelf een besluit kunnen nemen of je bij de Rooms Katholieke kerk wilt horen of niet. Om deze keuze voor jezelf, maar ook voor God duidelijk te maken, kun je je laten vormen.

Vormselviering

Het vormsel, toegediend aan leerlingen van het eerste jaar van de middelbare school, wil jonge mensen, nu ze komen op een leeftijd van zelf kiezen wat ze met hun leven willen c.q. gaan doen, ook meegeven dat het belangrijk is je bewust te blijven van de bron van het leven. De deelname aan het vormsel is dan ook altijd ter keuze aan de jonge mensen zelf.

De jongeren komen in het voorjaar 9 maal op donderdagavond bij elkaar en brengen een bezoek aan de kathedraal in Haarlem tijdens de jaarlijkse Bavodag.

De voorbereidingen op het sacrament van het vormsel geschiedt middels bijeenkomsten per parochie, maar er worden ook regio-gewijs bijeenkomsten georganiseerd. De toediening van het vormsel, door een bisschop of namens hem iemand die als vormheer optreedt, gebeurt tijdens een liturgische viering in één van de kerken van de regio. Het Vormsel wordt de vrijdag na Pinksteren toegediend.

Aanmelding

Naast een aankondiging in het parochieblad krijgen de ouders van de jongeren, voor zover bekend in onze administratie, ook persoonlijk een uitnodiging om op de informatieavond te komen. Op deze avond kunnen de ouders hun kind aanmelden.

Aanmeldingsformulier Vormsel

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl