2012-2013 Bouw je mee aan gods huis

JAARTHEMA LIED

Rode draadlied 2012 – 2013 : “Bouw je mee aan Gods huis? “

(Mel. En tekst: Mia Ploegaert)

Refrein:

Door de eeuwen heen geloven
Mensen in een kracht van boven
Zoeken naar zichzelf
En naar een plaats waar God zal zijn.
Want wij willen God ontmoeten
En met heel ons hart begroeten.
Samen voelen wij ons thuis.
Bouw je mee aan Gods huis?

Couplet 1:

Al ver voor Christus woonden hier al mensen langs het “IJ”.
In 740 kwamen monniken voorbij.
En met vereende krachten heeft het volk een kerk gebouwd.
De 1ste kerk van Limmen was nog helemaal van hout.

Couplet 2:

Tegen de tand des tijds was deze kerk toch niet bestand.
Er volgden reeks verwoestingen en ook een felle brand.
Heer Radboud liet een kerk van steen toen bouwen. Naar het bleek:
Het was de eerste sint Maartenskerk van deze hele streek.

Couplet 3: (14de eeuw)

De toren ging verzakken dus het werd nu wel hoog tijd.
Een nieuwe toren werd gebouwd. De kerk opnieuw gewijd.
’T Reliek van Sint Cornelius bracht veel mensen tesaam.
De kerk, eerst nog sint Maarten, kreeg Cornelius als naam.

Refrein:

Couplet 4: (1585-1648, 80 jarige oorlog)

De Geuzen en de Katholieken voerden felle strijd.
In 1566 was de “Beeldenstorm” een feit.
De zoon van Alva kwam en hield in Limmen even stand.
Het kerkwerk werd verwoest en het geloof werd “Protestant”.

Couplet 5:

Maar Limmen was niet Protestant, zij was juist “Katholiek”.
In schuilkerken werd er geloofd. Ze waren fanatiek.
Door rondtrekkende priesters werd er heel wat afgetoerd.
Op zolders en in schuurtjes werden missen uitgevoerd.

Refrein:

Couplet 6: (1680-1689)

De oorlog was voorbij en daarom vond men op den duur,
Dat er een kerk moest komen en die kwam toen in een schuur.
De schuurkerk aan de Disseldorp met Groenhout als pastoor.
Zo kon een ieder naar de kerk en ging men er weer voor.

Couplet 7: (1856)

De schuurkerk had na 160 jaren afgedaan.
Een nieuwe kerk werd er gebouwd en kwam weer hier te staan.
Dit was nu een echt godshuis ‘t werd gewijd van grond tot dak.
Het enige merkwaardige……Een toren die ontbrak.

Couplet 8: (1863)

Maar zonder kerktoren was een kerk niet echt compleet.
Een toren werd er opgebouwd en was al snel gereed.
“De Sint Corneliuskerk” pastoor Schmedding ging toen voor.
De trots van Limmenaren en de trots van de pastoor.

Refrein:

Couplet 9: (1902)

Daarna kwam pastoor Leesberg en die vond de kerk te klein.
De pastorie onwoonbaar, ja, hij woonde er niet fijn.
Een nieuwe kerk met pastorie, zie hier het resultaat.
De Sint Corneliuskerk die 110 jaar ruim bestaat.

Couplet 10: (1959)

Het Vaticaan in Rome schreef ons nieuwe regels voor.
Er moest toen veel veranderen met Ruiter als pastoor.
De indeling: De altaartafel moest naar middenin.
Men noemd’het “2de Beeldenstorm”. Het leek een nieuw begin.

Refrein:

Couplet 11: (Toekomst)

En wat de toekomst brengen zal dat is nu nog de vraag.
Dat alles snel verandert dat merkt iedereen vandaag.
Een and’re vorm van liturgie: “Gemeenschap” staat centraal.
Bij meditatie, Agapè, wij dragen ’t allemaal.

Couplet 12:

Als wij dit niet beseffen, tsja wat is dan nog de kerk.
Wij hebben elkaar nodig want dan staan we samen sterk.
Dus met vereende krachten kunnen wij nog lang bestaan.
Kom bouw mee aan Gods huis want samen kunnen wij het aan!

Refrein:

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl