Geloofsopvoeding en Sacramenten

Zie ook de rubriek Sacramenten in de bovenbalk van de website

H. Doopsel

De pastor maakt een afspraak met de ouders en bereidt hen voor op de doop. Hij ondersteunt hen bij de voorbereiding op het H. Doopsel van hun kind. Hij wil ouders het gevoel geven dat het kind er mag zijn en er bij hoort en staat geschreven in Gods hand. De ouders mogen zelf een doopboekje maken.

Eerste H. Communie

Er is een parochiële werkgroep ter ondersteuning van ouders bij de voorbereiding op de Eerste H. Communie. Het is de bedoeling de kinderen te helpen te ontdekken hoe gemeenschapsvormend ‘aan tafel gaan’ is. Hen laten zien, hoe we met elkaar kunnen delen, zoals Jezus dat deed bij de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Maar ook: hoe we er kunnen zijn voor elkaar zoals Jezus bij het Laatste Avondmaal.

Er is een inhoudelijke informatieavond in de maand maart, waarna het project die zondag er na meteen begint met een speurtocht voor het hele gezin. De bijeenkomsten zijn aan het begin van de avond samen met één van de ouders. Er is een presentatieviering en een betrokkenheid bij de Paasvieringen in de Goede Week. Het mailadres is: communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl

Vormsel

We kennen een regio-parochieproject. Er is een parochiële werkgroep, maar er zijn ook enkele regio activiteiten. Ook het Vormsel vindt rond Pinksteren en regioverband plaats. Er zijn verschillende bijeenkomsten waarbij ook enkele avonden de ouders uitgenodigd worden. We willen jonge mensen helpen ontdekken wie ze zijn, en welke eigenschappen en capaciteiten ze hebben. Hen leren, hoe ze daarmee in de geest van jezus kunnen leven. En hen laten zien, dat ze daar door het Vormsel ‘ja’ tegen mogen zeggen. Het mailadres is vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl

Huwelijk

De pastor maakt enkele afspraken met het jonge stel om hen te begeleiden en voor te bereiden op hun huwelijk. .Hen helpen ontdekken, dat zij voor elkaar een zichtbaar teken kunnen zijn van Gods aanwezigheid onder ons. Het huwelijkspaar stelt samen met de pastor de viering samen en maken een eigen liturgieboekje.

Gespreksgroep: ‘Wat geloof ik’

Een gespreksgroep voor volwassenen om in gesprek te gaan over de vraag: ‘Wat geloof ik’. Ook is er na de gesprekken de mogelijkheid om als volwassene of jongvolwassenen gedoopt en/of gevormd te worden tijdens de Paaswake. Een zoektocht naar dat wat je aanwakkert en inspireert om op zoek te gaan naar jezelf en de Ander. Er wordt stil gestaan bij de vraag waar je zelf in gelooft, welk Godsbeeld je hebt, hoe je kijkt naar de kerk en de inhoud van de geloofsbelijdenis.

AgendaBEKIJK MEER DATA

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl