Huwelijk

Waarom een huwelijk?

Het kerkelijk huwelijk is – al sinds de 12e eeuw – één van de zeven sacramenten. Bijzonder aan dit sacrament is dat man en vrouw het aan elkáár toedienen. De rol van de pastor of diaken is dat hij de officiële getuige is namens de kerkgemeenschap. Hij bevestigt bovendien -in naam van God- het huwelijk met zijn zegen.

Bij hun huwelijk vragen de partners om Gods zegen over deze belangrijke stap in hun leven. Zij gaan naar hun parochiekerk, om daar tegenover God en de geloofsgemeenschap hun huwelijk te sluiten. Het is wettelijk geregeld dat vóór het kerkelijk huwelijk eerst het burgerlijk huwelijk wordt gesloten.

Gespreksmomenten vooraf

Voorafgaande aan de huwelijksdag wordt het bruidspaar uitgenodigd voor een drietal bijeenkomsten, waarin de pastor en het bruidspaar kunnen kennismaken. Samen spreken ze over de betekenis van het huwelijk en over praktische afspraken voor de viering.

De huwelijksviering

De viering wordt samen met het bruidspaar volgens een bepaald liturgisch schema samengesteld. Ten slotte worden de benodigde formulieren ingevuld om het huwelijk een wettig kerkelijk huwelijk te laten zijn.

Inschrijving

Na de viering wordt het huwelijk door de pastor en het bruidspaar ingeschreven in het huwelijksboek en de doopboeken. Het kerkelijk huwelijk wordt ook bijgeschreven in het trouwboekje.

Aanmelden

Als je wilt trouwen en het huwelijk ook kerkelijk wilt bevestigen, neem dan ruim van tevoren contact op met het parochiesecretariaat of met de pastor. De contactgegevens vind je hier. De pastor en het koor zijn namelijk niet op elke datum of tijdstip in het jaar beschikbaar.

 Aanmeldingsformulier Huwelijk
 Aanmeldingsformulier Huwelijksjubileum

Kosten Huwelijk en Huwelijksjubileum

 

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl