Om te overdenken

“Gij zijt het zout van de aarde, gij zijt het licht in de wereld”

Als je naar de beelden van zout en licht kijkt moet je op de eerste plaats constate­ren, dat Jezus ons, (zijn kerk) een heel belangrijke rol geeft, want licht en zout zijn heel wezenlijke elementen in het leven.
Zonder licht gaan we allen struikelend onze weg en zout geeft niet alleen smaak aan het eten, maar het is een steeds belangrijk bestanddeel in voedsel geweest om te behoeden / te beschermen tegen bederf.

Door het feit, dat Jezus ons aanwijst als licht en zout, mogen we zelfvertrouwen hebben.
Als kanttekening mogen we beseffen dat we dat zelfvertrouwen alleen dan kunnen waarmaken, als we dienstbaar zijn aan aarde en wereld. Recht en gerechtigheid bevorderen en heil en genezing zijn.
‘Want zolang het zout in de pot blijft, dient het tot niets’.

Het zelfde geldt voor het licht. Licht is er niet om zichzelf Als je te lang naar het licht zelf kijkt, raak je verblind en zie je juist helemaal niets meer. Licht zegt: je moet niet naar mij kijken maar naar de dingen die ik beschijn en licht geef.

Bij de beelden van zout en licht wil Jezus ons duidelijk maken dat ook wij mensen licht in de wereld zijn.
En als kanttekening hoeren we Jezus daarbij ook zeggen dat je het licht niet naar jezelf toe moet trekken, maar een lamp zijn voor de voeten van anderen. Het licht is nooit alleen voor jezelf, maar om een dienst te verrichten aan de wereld.
Om aan de aarde de kwaliteit van leven te geven: licht en zout.

Een bemoedigende boodschap voor ieder van ons.
Er wordt een vertrouwen door Jezus over ons uitgesproken:
Je mag er zijn. Je bent als licht, …. als zout.

Je zal niet verloren gaan.. Je wordt beschermd.
Als wij overlijden en wellicht verdwijnen in de aarde, gaan we nooit voorgoed ten gronde.
De eerste christenen lieten daarom op hun graven niet voor niets zetten: ‘Behouden bij God.’

In de Bijbel betekent zout bescherming. Het ritueel met zout bij de doop heeft ook die betekenis. – het jonge leven in bescherming nemen, het aanvaarden, behouden bij God.
– het opnemen in de gemeenschap.

Enkele vragen naar jezelf toe als bezinning:
Voel je je beschermt, verbonden, opgenomen, behouden bij God?
Hoe zie je je relatie met God?
Geven wij vanuit het vertrouwen dat God in jou heeft, smaak?…… licht?,

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl