Om te overdenken

Het jaarthema van de samenwerkende parochies ‘Bron van levend water’ en ‘Cornelius’ voor 2023-2024 is ‘Houvast’.
Daarom kun je dit seizoen in deze rubriek ‘Om te overdenken’ teksten en foto’s vinden ter inspiratie.

Dit keer het jaarthema-lied 2023-2024 rond het thema ‘Houvast’

‘Wie draagt vandaag een medemens’  –  Tekst: Geert van diepen / Muziek: Peter Rijs

Op verre kusten, stille stranden liggen boten zonder mast
zonder anker, zonder touwen, zonder motor en houvast.
Lekgeslagen in de stormen, genegeerd en uit balans:
wie draagt vandaag een medemens, wie biedt een nieuwe kans?

    Wie draagt vandaag, wie doet en hoort een ander en wie ziet?
    wie geeft het beste van zichzelf na het zingen van een lied?

In elke stad, op elke hoek staan lege huizen zonder deur
zonder ramen en geluiden, zonder vrede, zonder kleur.
Stukgeslagen door raketten, weggevlucht en uit balans:
wie draagt vandaag een medemens, wie biedt een nieuwe kans?

    Wie draagt vandaag, wie doet en hoort een ander en wie ziet?
    wie geeft het beste van zichzelf na het zingen van een lied?

In veel gezinnen en families lijkt geen mening zonder strijd
zonder grenzen, zonder zachtheid, zonder ruzie en gelijk.
Uiteengedreven door geschillen, genegeerd en uit balans:
Wie draagt vandaag een medemens, wie biedt een nieuwe kans?

    Wie draagt vandaag, wie doet en hoort een ander en wie ziet?
    wie geeft het beste van zichzelf na het zingen van een lied?

Sterke schouders, warme woorden, het is ons voorgedaan
aan het kruis gestorven en voor een ander opgestaan.
Geïnspireerd door warme liefde, inclusief en in balans:
Wie draagt vandaag een medemens, wie biedt een nieuwe kans?

    Wie draagt vandaag, wie doet en hoort een ander en wie ziet?
    wie geeft het beste van zichzelf na het zingen van een lied?

Vier bronnen van Houvast

  1. Een van de belangrijkste bronnen van houvast is het vinden van innerlijke rust en balans. Dit kan bereikt worden door tijd te nemen voor zelfreflectie, meditatie of gebed. Door regelmatig stil te staan bij onze gedachten en gevoelens, kunnen we beter begrijpen wie we zijn en wat we nodig hebben om ons gelukkig en vervuld te voelen.
  2. Daarnaast kunnen we houvast vinden in onze relaties met anderen. Familie, vrienden en gemeenschappen bieden vaak steun en troost in moeilijke tijden. Het is belangrijk om tijd en energie te investeren in het onderhouden van deze relaties, zodat we elkaar kunnen steunen en versterken.
  3. Ook kunnen we houvast vinden in het stellen van doelen en het nastreven van onze passies. Door te werken aan iets waar we gepassioneerd over zijn, kunnen we een gevoel van voldoening en betekenis ervaren. Het is belangrijk om realistische doelen te stellen en stap voor stap vooruitgang te boeken, zodat we ons gemotiveerd en gefocust blijven voelen.
  4. Tot slot kunnen we houvast vinden in het accepteren van verandering en het omarmen van het onbekende. Hoewel verandering soms eng kan zijn, biedt het ook nieuwe kansen en mogelijkheden. Door open te staan voor nieuwe ervaringen en flexibel te zijn, kunnen we groeien en ons aanpassen aan de veranderende wereld om ons heen.

AgendaBEKIJK MEER DATA

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl