De Corneliuskerk staat in brand

Het was een mooie dag die donderdag 3 mei 2018. De melding van een brand in de Corneliuskerk, ’s middags rond kwart voor zes, verandert de zonnige en heldere dag vlak voor de Bloemendagen in een inktzwarte dag.
De brandweer Limmen besluit al tijdens het aanrijden de brand te rangschikken in categorie vier. Dit houdt in dat brandweerkorpsen uit omringende gemeentes assistentie gaan verlenen. Als de bandweer Limmen om 17.48 uur ter plaatse is, brandt het dak aan de noordzijde al volop. Het is dan al duidelijk dat het een grote brand wordt. Uiteindelijk zijn ongeveer zeventig brandweerlieden van de korpsen Limmen, Heerhugowaard, Alkmaar, Heemskerk, Castricum, Heiloo, Uitgeest, Langedijk en Winkel met groot materieel in touw om de brand te beteugelen.

Kort na de brand wordt er nog een overledene die in de rouwkamer lag opgebaard naar een andere ruimte gebracht.
Maar liefst drie hoogwerkers worden ingezet om het gebouw te behouden en zo de schade zoveel mogelijk te beperken. Vanuit ’t Stet zorgen enorme pompen voor de watervoorziening. En met succes. Na zo’n drieënhalf uur blussen klinkt het sein brand meester.

De brand is onder controle, maar nog niet volledig geblust. De brandweer kan nu wel de kerk betreden om te bekijken wat er binnen is gebeurd.  ’s Nachts rond half twee laait de brand weer op. Een kleine twee uur later is ook deze brand onder controle. Op 4 mei om vier uur ’s middags is de brand volledig geblust en is het tijd om de schade op te nemen.

De kerk is een puinhoop. Het houten dak was brandend naar beneden gestort. Twee orgels hebbend de brand niet overleefd en dat geldt ook voor een piano en de biechtstoelen. De kerkbanken en de preekstoel raakten zwaar beschadigd. Opmerkelijk is dat beide altaren onbeschadigd zijn gebleven en de stoelen van de voorgangers nog keurig op rij staan. De water- en roetschade is wel aanzienlijk en de vloer ligt bezaaid met stukken leisteen.

Ondanks de enorme ravage is er ook goed nieuws. De kerktoren staat nog overeind en de stenen muren zijn blijven staan. Dat was een belangrijke voorwaarde voor de restauratie van de in 1902 ingewijde kerk.


In de brand uit de brand

Op de donderdagavond van de brand op 3 mei 2018 zaten de veiligheidscoördinator van de regio, de brandweer en burgemeester Toon Mans samen met de parochieraadsleden Piet Valkering, Nico Kaandorp en John de Boer in ‘Heeren van Limmen’, dat als crisiscentrum was ingericht. Diezelfde avond werd er contact opgenomen met Donatus de verzekeringsmaatschappij. Het was een spannende avond, omdat door het brand- en instortingsgevaar alle bewoners van de pastorie het pand moesten verlaten. Het ging om de gevel van de zuidkant. De brandweer wilde in eerste instantie de muur omver trekken, maar dat mocht niet, omdat de Corneliuskerk een rijksmonument is.

De dagen na de brand huilde Limmen waar het eens had gelachen. De Corneliuskerk, het baken van Limmen was voor een groot deel verwoest. Het dak was voor driekwart afgebrand. Gelukkig stonden de toren en buitenmuren nog fier overeind. Er werden die eerste dagen meteen plannen gemaakt om het dak voor de winter dicht te hebben om verdere schade te voorkomen. Daarom was haast geboden.

De vitaliteit van de parochie en het feit dat Donatus een verzekeringsverklaring afgaf waren voor het bisdom belangrijk om toestemming te geven tot de herbouw. Drie weken na de brand stonden alle seinen op groen en keerde de lach weer een beetje terug. Veel lof voor aannemer Pronk, maar ook de vele vrijwilligers die bijgesprongen hebben waar het kon. Ze hebben opgeruimd, schoongemaakt, tijdelijke voorzieningen gemaakt, de inventaris hersteld, een liftschacht gebouwd en de oude vloer gesloopt. Een fantastische samenwerking tussen professionals en vrijwilligers.

Van Donatus kreeg de parochie ruimte om keuzes te maken bij het besteden van het geld. Daarom kon de kerk geschikt gemaakt worden voor de komende vijfentwintig jaar. De ventilatie kon worden verbeterd, er werd vloerverwarming aangelegd, er kwam een nieuw computergestuurde licht- en geluidsinstallatie en ook een afgescheiden ontmoetingsruimte met geïsoleerde kap.

Om meer financiële slagkracht te krijgen werden verschillende activiteiten georganiseerd. Het initiatief ‘Klim naar de Hemel’ was een van die acties. Ook het verkopen van leisteen waar het dak mee werd bedekt, sloeg aan. Samen met de voorzitter van de parochieraad Gerardine Vahl-Res werden ook vele kerken bezocht om inspiratie op te doen. Ondertussen werd er voor gezorgd dat de vitaliteit van de parochie behouden bleef en gingen alle activiteiten die door het jaar heen gepland stonden door. Op zaterdagavonden werd er gekerkt in de protestantse kerk van Limmen en op zondag in ‘Heeren van Limmen’ tegenover de kerk.
Op 20 september 2020 werd de herbouwde kerk door bisschop Jan Hendriks ingezegend en kon de Corneliuskerk beperkt gebruikt worden. Het was pas tijdens het weekend van 24, 25 en 26 juni 2022 dat ook het orgel bespeeld kon worden en tijdens een feestelijk weekend een ieder bedankt werd en tegen elkaar gezegd kon worden: ‘In de brand uit de brand’.

AgendaBEKIJK MEER DATA

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl