Biecht

Waarom de Biecht

De Biecht is één van de zeven sacramenten. De oorsprong van dit sacrament van vergeving en verzoening ligt bij Ierse monniken. Zij kenden de gewoonte om dat wat hen blokkeerde in hun relatie tot God en de naaste uit te spreken in een vertrouwelijk gesprek met een priester. Later werd het sacrament een verplicht ritueel. Afgeschaft is het sacrament zeker niet.

In de katholieke kerk kunnen alleen priesters de zonden vergeven en zij hebben ook een geheimhoudingsplicht. Door de handoplegging tijdens de priesterwijding en door het dagelijkse gebed kan hij beschikken over de bijzondere gave om te luisteren naar wat er gezegd wordt. Hij probeert te helpen zoeken naar een oplossing.

Daarna volgen de woorden van vergeving; de absolutie en de penitentie, de opdracht om kracht te verzamelen de gemaakte fout niet nog eens te maken en wanneer anderen door jouw daden benadeeld zijn, te helpen.

De Biecht

Wanneer je besluit om naar een priester te gaan voor een biechtgesprek, dan is er al iets met je gebeurd. We zeggen dan dat Gods Geest in jou z’n werk doet. Dat is het eerste wat een priester zal zeggen, wanneer je met hem in gesprek gaat. “God die als een licht in ons hart is opgegaan, geve dat u oprecht uw zonden erkent en zijn barmhartigheid ondervindt.”

Voor Kerstmis en Pasen worden er in de Corneliusparochie gezamenlijke boetevieringen gehouden. Kijk in de agenda of in het parochieblad voor de data van de boetevieringen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het voeren van een biechtgesprek met de pastor. Neem hiervoor contact op met de pastor, pastor@corneliuskerk-limmen.nl of 06-39142565.

 

AgendaBEKIJK MEER DATA

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl