Oecumenische vieringen

Wanneer

 Door het jaar heen zijn er gebedsvieringen die verzorgd worden door de werkgroep oecumene. Een werkgroep waar de Corneliusparochie samen met de protestantse  gemeente Limmen deel van uit maken.

1 Agapè = vriendschapsmaaltijd (op de vrijdagavond vóór 1e Adventzondag)
2 Oudejaarsgebedsdienst (31 december)
3 Sobere maaltijd (op de vrijdagavond vóór 1e zondag van de veertigdagentijd))
4 Goede vrijdag (april)
5 Pinksterviering (mei)

Kijk in de agenda voor de data, de plaats en de voorganger.


Wat is het

 

1. Agapè = vriendschapsmaaltijd

Agapè is een Grieks woord en betekent liefde. Het verwijst naar het vriendenmaal van de eerste christenen, zoals beschreven staat in de Handelingen van de Apostelen (2: 46), ter versterking van de onderlinge band en ter herinnering aan het laatste avondmaal met Jezus.

De Agapè blijft bestaan met het accent op solidariteit op de vrijdag aan het begin van het kerkelijk jaar en vóór de eerste zondag van de Advents komen we bij elkaar in ‘Ons Huis’ aan de Zuidkerkenlaan 23. Het is een feestelijke bijeenkomst, waarbij ieder een bijdrage aan de maaltijd meebrengt.
De kerken zorgen voor een feestelijk drankje. Er wordt een korte meditatie gehouden. De collecte bij de uitgang is voor het Noodfonds.
De Agapè-viering begint om 18.00 uur en het duurt ruim een uur. Iedereen is welkom.

2. Oudejaarsgebedsviering

Voor iedereen in Limmen is er de Oudejaarsgebedsviering om 19.00 uur in de Corneliuskerk.
Hieraan werken mee het Liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs en de oecumenische werkgroep. Er is een korte meditatie waarbij het jaarthema van de Corneliusparochie de leidraad vormt. Een waardvol bezinningsmoment aan de vooravond van een nieuw jaar.
De collecte tijdens de viering is voor de Interkerkelijke Adventsactie Solidaridad

3. Sobere maaltijd

Bij de 40-dagentijd – de vastentijd – hoort het woord ‘versoberen’. Dat wil zoveel zeggen als: ‘Je laat iets staan opdat er ruimte ontstaat voor de diepere vragen van het leven’. Een stukje solidariteit ook in deze wereld, waar miljoenen mensen honger moeten lijden en bijna niets hebben om van rond te komen.
De sobere maaltijd begint op vrijdagavond om 18.00 uur en markeert het begin van de 40-dagentijd op weg naar Pasen. Deze maaltijd vindt afwisselend plaats in de ‘Corneliuskerk’ en ‘Ons Huis”.
Aan het begin van de sobere maaltijd wordt het (nieuwe) hongerdoek gepresenteerd met een korte meditatie. De werkgroep verzint en maakt ‘sobere soep’, passend bij het thema.

De collecte is meestal bestemd voor de Vastenactie of het Noodfonds.

4. Goede Vrijdag

Om 19.30 uur op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijdensverhaal van Jezus  met een oecumenische gebedsviering in de Protestante kerk begeleid door het Liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs.
De oecumenische werkgroep leest en speelt gezamenlijk het passieverhaal.
Hierna brengen de aanwezigen een bloemenhulde bij het kruis, eventueel met een zelf meegebrachte bloem.
Aan het eind van de viering verlaat men in stilte de kerk. De duisternis van de dood is over ons gekomen.

5. Pinksterviering

Van de grote christelijke feesten is Pinksteren misschien het minst bekend. Volgens de Bijbel wordt 50 dagen na Pasen het ‘Joodse Wekenfeest’ gevierd. Er is dus duidelijk een verband tussen Pasen, het feest van de Opstanding van Jezus, én het daaropvolgende Pinksteren.
Op dit feest vieren wij dat de Geest van Jezus bezit nam van de apostelen en zij ‘in zijn Geest’ de wereld introkken, om te doen wat Hij ons voorgeleefd heeft.
De Pinksterviering in Limmen vindt plaats in de tuin bij Hortus Bulborum, in en rond de theekoepel met medewerking van een (gelegenheids-)koor en de werkgroep oecumene.
Bij regen wordt er uitgeweken naar de naastgelegen Prostestante Kerk.
Het doel van de collecte varieert.

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl