Leren – Catechese

De lerende taak is een wezenlijke pijler in een geloofsgemeenschap. Het uitdragen en verspreiden van het Evangelie is een van de basisbeginselen van een parochie.
Het gaat erom mensen in een leerproces betekenisvolle ervaringen op te laten doen. Daarbij mogen ze ontdekken wie ze zelf zijn, wie Jezus van Nazareth is, en hoe Hij spreekt over God als zijn Vader. Maar ook: wat de boodschap uit het Oude en Nieuwe Testament kan betekenen in de huidige tijd.

Fundamenteel voor zo’n leerproces is dat men in gesprek gaat met elkaar. Er ontstaat wezenlijke communicatie, waarbij ook de eigen levens- en geloofservaringen als uitgangspunt kunnen dienen. Zo leren mensen van elkaar en leren ze hun levensverhaal verbinden met dat van de verhalen uit de Schrift.

Bijbelkringen

Cursusaanbod ‘Rond de waterput’

Contact met basisschool ‘De Kerkuil’

Geloofsopvoeding en sacramenten

Jongerengroep

Parochiereis

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl