Dienen – Diaconie

“Als de kerk niet dient, dient zij tot niets … “ (Bisschop Gaillot). Als we Mattheüs 25 lezen – de werken van barmhartigheid – wordt ons ondubbelzinnig duidelijk wat de opdracht aan ons als gelovigen is. Namelijk: de zieken bezoeken, de hongerigen voeden, de dorstigen laven en de naakten kleden. Kortom, van ons wordt gevraagd om te zien naar de zwakkeren in onze samenleving. Alleen dan maken we de bevrijdende geschiedenis die God in en door ons mensen aan het schrijven is zichtbaar.
Ons wordt gevraagd vanuit het evangelie ons in te zetten om de geestelijke en/of sociaalmaatschappelijke nood te voorkomen, op te heffen of te verminderen.

Diaconie is ook gericht op maatschappelijke solidariteit met mensen, en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen.

 

 

 

 

 

 

Samenwerking

Vanuit de werkgroep Caritas van de Corneliusparochie is er steun en aandacht voor groepen en instellingen waar mee samengewerkt wordt in onze dorpsgemeenschap. We denken aan:

Voedselbank
WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen)
SWOL (Stichting Welzijn Ouderen Limmen)
Werkgroep Eenzaamheid
Stichting Welzijn Castricum
Statushouders
Vluchtelingenwerk en taallessen
Scouting Limmen
Jongerencentrum Conquista
KBO
‘Eerlijk en Werelds’ (voormalige Wereldwinkel)

 

 

 

 

 

Overleg Senioren

Drie keer per jaar komen afgevaardigden van de Zonnebloem Limmen, Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en iemand die betrokken is bij het pastoraat in Verzorgingscentrum ‘De Cameren’ bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

Ook worden initiatieven op elkaar afgestemd en besproken wat er vanuit de Corneliusparochie georganiseerd kan worden of nodig is om senioren in ons dorp tot steun te zijn.

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl