Parochieraad

De parochieraad draagt de zorg voor de praktische gang van zaken binnen de H. Cornelius geloofsgemeenschap. De parochieraad is beleidsmatig betrokken bij de pastorale zorg van de parochie en belast met het concrete -dagelijkse- toezicht en onderhoud van kerkelijke gebouwen en het beheer van de lokale financiën. In overleg met de ‘eerst-aanspreekbare’ pastor en ‘Pastoraal Overleg’ geeft de parochieraad sturing aan de pastorale taken in de parochie.

De parochieraad stelt jaarlijks een begroting op voor de eigen parochie. Deze begroting wordt, na goedkeuring door het bestuur, opgenomen in de totale begroting van de samenwerkende parochies.

(Van links naar rechts)

Theo Al Lid
Marian Snel-Kossen Secretaris bestuur@corneliuskerk-limmen.nl
Henk Boon Lid pastoraal overleg
Nico Kaandorp                 Lid bouw en grondzaken vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl
Gerardine Vahl-Res Voorzitter
Piet Valkering Penningmeester penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl
Mike Nagtegaal Pastor pastor@corneliuskerk-limmen.nl

 

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl