Corneliusparochie Limmen

OVER ONS

CORNELIUSPAROCHIE LIMMEN

Sinds 1 januari 2016 zijn de parochies Bron van Levend Water in Heiloo en de  H. Cornelius te Limmen verenigd in een Samenwerkingsverband onder één gezamenlijk bestuur. Als Corneliusparochie proberen we met het bestuur, parochieraad, pastoraal overleg, pastoresteam en honderden vrijwilligers op alle gebied een eigentijds antwoord te geven op de uitdagingen van deze tijd in de overtuiging dat de boodschap van Jezus er toe doet. We proberen hiermee houvast te geven aan de gelovigen van onze eigen parochie, maar ook inspiratie te bieden aan anderen in onze naaste omgeving die niet kerkelijk gebonden zijn, maar wel op zoek zijn naar zingeving.  

De kern van ons geloven, van ons christen zijn, ligt in onze verbondenheid met de persoon van Jezus Christus, de Levende in ons midden, en in ons beleven van zijn evangelie. Op deze Jezus willen wij ons bestaan oriënteren. Zijn leven en zijn woorden zijn bepalend voor de wijze waarop wij tegen God, de mensen om ons heen en de wereld aankijken en hoe wij daarmee omgaan.

Zo zijn we als vitale parochie constant in beweging en stellen we ons constant de vraag: ‘Wat bindt ons? Waar willen wij naar streven? Waar gaan we de komende jaren onze energie op richten?’. Zo hopen we richting te geven aan de wijze waarop  we in de toekomst met onze gebouwen zullen omgaan, hoe we de inzet van de vele vrijwilligers zo effectief mogelijk kunnen maken, welke boodschappen we naar onze parochianen, maar ook naar onze omgeving gaan uitsturen.

Door ons als parochiegemeenschappen verder te verdiepen in het woord van Jezus, in zijn leven en zo de ontmoeting met God te versterken, al vierend en biddend. Dat vieren doen wij samen in de liturgie in onze kerkgebouw. Daar is iedereen welkom. Daar ontmoeten wij elkaar en voelen wij ons deel van de gemeenschap.

Door onze kennis te vergroten van de H. Schrift en van de daaruit ontstane verschillende tradities, dit ook uit te dragen aan anderen die op zoek zijn naar zingeving in hun bestaan. Want onze Joods-christelijke traditie biedt een onuitputtelijke bron van kennis die ons kan helpen bij onze zoektocht naar de zin van het leven. De Kerk als inspiratiebron. Dit onderdeel is de catechese.

Door Jezus na te leven in zijn zorg voor onze omgeving: voor hen die minder bedeeld zijn dan wijzelf en die behoefte hebben aan onze zorg. Maar ook voor de aarde waarop wij leven en waarover God ons het rentmeesterschap heeft gegeven. Dit is onze dienende taak: de diaconie.

Door een stevig bouwwerk te creëren dat de bovengenoemde taken zo goed mogelijk ondersteunt: de gemeenschapsopbouw. 

Sub Menu
1.10 Oecumene (2)
Activiteiten/vieringen van de Corneliusparochie samen met de protestantse gemeente Limmen 1. Agapé…

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl