Pastoraat

NABIJHEID

Als we de Geest willen koesteren in elk mens, dan zullen we de mens nabij moeten
zijn, misschien nog meer om naar hen te luisteren en hen te bevestigen, dan hen te vertellen hoe het moet. Met hen moeten we eigen en gemeenschappelijke ervaringen en meningen leren toetsten aan wat er leeft in de H. Schrift, in de Traditie en bij het Leergezag van de kerk. Met het geduld van een boer die zaait en maar moet afwachten tot het groeit, soms midden in de nacht zonder dat hij het ziet. Door niet te streven naar één grote parochie willen we de mensen nabij zijn. Dan kunnen we de schat, die in ieder mens verborgen ligt, het best aan het licht brengen. In de nabijheid
kennen we elkaar bij naam. In onze samenwerking kiezen wij dan ook uitdrukkelijk voor het ‘pastoraat van nabijheid’.

PASTOR ZIJN WE ALLEMAAL

Wanneer we over pastoraat spreken, dan hebben we het naast de professionele pastores ook over de vele uitstekende vrijwilligers die meehelpen om het pastoraat
op deze nabije wijze gestalte te geven. Binnen de Corneliusparochie kennen we de uitspraken ‘Pastor zijn we allemaal’ en ook ‘Het achtste sacrament: de gemeenschap’. Limmen kent dan ook een sterkte gemeenschapszin.

Naast de pastor wordt het ‘pastoraat van nabijheid’ vorm gegeven samen met de bezoekersgroep van de ‘Zonnebloem’ en het ‘overleg senioren’. Verder zijn er goede contacten de ‘Stichting Welzijn Ouderen Limmen’ (SWOL), Katholieke Bond van Ouderen (KBO), Katholieke Vrouwen Gilde (KVG) etc

HUISBEZOEK PASTOR

Vaak is er een aanleiding voor een huisbezoek of gaat het om een kennismaking. Stelt u het op prijs dat de pastor op de koffie komt om even bij te praten en beter kennis met u te maken, laat het dan weten. Er wordt dan meteen een afspraak gemaakt. Ook voor communie-rondbrengen op de eerste vrijdag van de maand, ziekenhuisbezoek of een vraag is een telefoontje naar 06-39142565 voldoende. Als de pastor er niet is, spreek dan uw naam in en telefoonnummer en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

COMMUNIE-RONDBRENGEN

Kunt u niet meer naar de kerk en wilt u communie ontvangen, neem dan contact op met de pastor. Een vast moment van communie rond brengen is de eerste vrijdag van de maand.

De eerst-aanspreekbare pastor in de Corneliusparochie is pastor Mike Nagtegaal
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
06-39142565

Het is binnen een geloofsgemeenschap dat parochianen en voorbijgangers elkaar in geloof en daadkracht nabij willen en kunnen zijn.
Dat vindt plaats d.m.v. LITURGIE (vieren), CATECHESE (leren), DIACONIE (dienen) en GEMEENSCHAPSOPBOUW.

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl