Overleg Senioren

Drie keer per jaar komen afgevaardigden van de Zonnebloem Limmen, Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en iemand die betrokken is bij het pastoraat in verzorgingscentrum ‘De Cameren’ bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

Ook worden initiatieven op elkaar afgestemd en besproken wat er vanuit de Corneliusparochie georganiseerd kan worden of nodig is om senioren in ons dorp tot steun te zijn.

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl