Oecumene

Activiteiten/vieringen van de Corneliusparochie samen met de protestantse gemeente Limmen

1. Agapé = vriendschapsmaaltijd (begin december)
2. Oudejaarsgebedsdienst ( 31 december)
3 Sobere maaltijd (februari/begin maart)
4 Goede vrijdag (april)
5 Pinksterviering (mei)

1. Agapè = vriendschapsmaaltijd

Agapè is een Grieks woord en betekent liefde. Het verwijst naar het vriendenmaal van de eerste christenen, zoals beschreven staat in de Handelingen van de Apostelen (2: 46), ter versterking van de onderlinge band en ter herinnering aan het laatste avondmaal met Jezus. De Agapè blijft bestaan als een zelfstandig gebeuren met het accent op solidariteit.
Op de vrijdag aan het begin van het kerkelijk jaar en vóór de eerste Advents-zondag komen we als discipelen bij elkaar in ‘Ons Huis’ aan de Zuidkerkenlaan 23.
Het is een feestelijke bijeenkomst, waarbij een ieder een bijdrage aan de maaltijd meebrengt.
De kerken zorgen voor een feestelijk drankje. De predikant en/of pastor houdt een korte meditatie. De collecte bij de uitgang is voor het Noodfonds.
We beginnen om 18.00 uur en het duurt ruim een uur.
Iedereen is welkom, niet alleen de ‘discipelen’.

2. Oudejaarsgebedsviering

Voor iedereen in Limmen is er de Oudejaarsgebedsviering in de Corneliuskerk.
Hieraan werken mee het Liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs en de oecumenische werkgroep. Pastor Johan Olling houdt een korte meditatie, waarbij het jaarthema van de Corneliuskerk de leidraad vormt. Een waardvol bezinningsmoment aan de vooravond van een nieuw jaar.
De collecte is voor de Interkerkelijke Adventsactie Solidaridad
Wanneer: 19.00 uur tot 20.00 uur.

3. Sobere maaltijd

Bij de 40-dagentijd (ook wel vastentijd genoemd) hoort het woord ‘versoberen’. Dat wil zoveel zeggen als: ‘Je laat iets staan opdat er ruimte ontstaat voor de diepere vragen van het leven’. Een stukje solidariteit ook in deze wereld, waar miljoenen mensen honger moeten lijden en bijna niets hebben om mee rond te komen.
De sobere maaltijd markeert het begin van de 40-dagentijd, op weg naar Pasen. Deze maaltijd vindt afwisselend plaats in de ‘Corneliuskerk’ en ‘Ons Huis”.
Johan Olling presenteert het (nieuwe) hongerdoek en de predikant houdt een korte meditatie. Margreet Denekamp verzint en maakt ‘sobere soep’, passend bij het onderwerp/thema. Overige medewerking door de oecumenische werkgroep.
De collecte is meestal bestemd voor de Vastenactie of het Noodfonds.
Wanneer: 18.00 uur tot 19.00 uur.

4. Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijdensverhaal van Jezus in de wereld. Met een oecumenische gebedsviering in de Protestante kerk met het Liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs.
Zo’n één á twee weken voorafgaand komen de spelers bij elkaar om de rollen te bespreken. De oecumenische werkgroep leest en speelt gezamenlijk het passieverhaal.
Hierna brengen de aanwezigen een bloemenhulde bij het kruis, eventueel met een zelf meegebrachte bloem.
Aan het eind van de viering verlaat men in stilte de kerk. De duisternis van de dood is over ons gekomen.
Wanneer: 19.30 uur tot 20.30 uur.

5. Pinksterviering

Van de grote christelijke feesten is Pinksteren misschien het minst bekend. Volgens de Bijbel wordt 50 dagen na Pasen het ‘Joodse Wekenfeest’ gevierd. Er is dus duidelijk een verband tussen Pasen, het feest van de Opstanding van Jezus, én het daaropvolgende Pinksteren.
Op dit feest vieren wij dat de Geest van Jezus bezit nam van de apostelen en zij ‘in zijn Geest’ de wereld introkken, om te doen wat Hij ons voorgeleefd heeft.
De Pinksterviering in Limmen vindt plaats in de tuin bij Hortus Bulborum, in en rond de theekoepel. Met medewerking van een (gelegenheids-)koor en de werkgroep Oecumene-Pinksteren, waaraan ook de predikant en de pastor deelnemen.
Bij regen wordt er uitgeweken naar de naast gelegen Prostestante Kerk.
Het collecte-doel varieert.
Wanneer: 10.00 uur tot ± 11.00 uur.

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl