Vieren – Liturgie

De geloofsgemeenschap van de Corneliusparochie is een vierende gemeenschap met veel koren, zang en muziek. Belangrijke gebeurtenissen in ieders leven verdienen speciale aandacht. Het is goed om op die momenten de warmte en saamhorigheid van de gemeenschap te ervaren.
In de vieringen kunnen hemel en aarde elkaar raken. Door te zingen, bidden en luisteren naar Zijn Woord ervaren we Gods aanwezigheid. In sacramenten, brood en wijn, in woord, gebed, zang, tekens en symbolen is God in ons midden. Liturgie is een weg waarop we God mogen ontmoeten.

 

 

 

 

Liturgisch beraad

Afgevaardigden van de koren, verschillende liturgische werkgroepen zoals de avondwakegroep, gezinsvieringwerkgroep en musicalgroep komen vier keer per jaar bij elkaar om elkaar te ondersteunen, te bemoedigen en uit te dagen. Maar ook om met elkaar te delen en van elkaar te leren.

Roosters worden op elkaar afgestemd. er wordt aan het jaarthema gewerkt en elk jaar wordt het beleidsplan bijgewerkt.

De voorzitter is afgevaardigde in het Pastoraal overleg waar Leren/Catechese, Dienen/Diaconie, Vieren/Liturgie en Kerkopbouw/Gemeenschap samen komen.

 

 

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl