Corneliusparochie Limmen

Sinds 1 januari 2016 zijn de parochies Bron van Levend Water in Heiloo en de  H. Cornelius in Limmen verenigd in een Samenwerkingsverband onder één gezamenlijk bestuur. Als Corneliusparochie proberen we met het bestuur, parochieraad, pastoraal overleg, pastoresteam en honderden vrijwilligers op alle gebied een eigentijds antwoord te geven op de uitdagingen van deze tijd in de overtuiging dat de boodschap van Jezus er toe doet. We proberen hiermee houvast te geven aan de gelovigen van onze eigen parochie, maar ook inspiratie te bieden aan anderen die niet kerkelijk gebonden zijn, maar wel op zoek naar zingeving.

We zijn als vitale parochie constant in beweging en in contact met de wereld om ons heen. We stellen ons steeds de vraag: ‘Wat bindt ons? Waar willen we naar streven? Waar gaan we de komende jaren onze energie op richten?’.

In onze parochie in Limmen werken we vanuit vier pijlers die het fundament vormen van waar we voor staan en voor willen gaan:

  1. Leren (catechese)
  2. Dienen (diaconie)
  3. Vieren (liturgie)
  4. Kerkopbouw (gemeenschap)

Alles wat we doen is altijd verbonden met één van deze pijlers. Zo creëren we met elkaar een stevig bouwwerk

Door een stevig bouwwerk te creëren dat de bovengenoemde taken zo goed mogelijk ondersteunt


 

 

 

 

Parochieraad

De parochieraad draagt de zorg voor de praktische gang van zaken
In de H. Cornelius geloofsgemeenschap. De parochieraad is beleidsmatig betrokken bij de pastorale zorg van de parochie en belast met het concrete -dagelijkse- toezicht en onderhoud van kerkelijke gebouwen en het beheer van de lokale financiën. In overleg met de ‘eerst-aanspreekbare’ pastor en het ‘Pastoraal Overleg’ geeft de parochieraad sturing aan de pastorale taken in de parochie.

De parochieraad stelt jaarlijks een begroting op voor de eigen parochie.
Deze begroting wordt, na goedkeuring door het bestuur, opgenomen in de totale begroting van de samenwerkende parochies.

De parochieraad van 2024
v.l.n.r. Frans Kaandorp, pastor Mike Nagtegaal, Nico Kaandorp, Gerardine Vahl-Res, Marian Snel-Kossen, Piet Valkering en Theo Al .


 

 

 

 

Pastoraal Overleg

De Corneliusparochie kent een beleidsplan. Vanuit de vier werkvelden zijn verschillende werkgroepen in de parochie ondergebracht: leren/catechese, dienen/diaconie, vieren/liturgie en kerkopbouw/gemeenschap.
Twee tot drie maal per jaar komen de vertegenwoordigers van de werkgroepen van een werkveld samen in een ‘vergadering’. Via de afgevaardigden is er contact van de werkgroepen via hun ‘vergadering’ naar de parochieraad en het parochiebestuur, en omgekeerd.
Elk jaar wordt het beleidsplan bijgesteld.

 

 

Pastoraal beleidsplan

Hier vind u de beleidsplannen van de Corneliusparochie.

Pastoraal Beleidsplan
Pastoraal Beleidsplan (actieve versie Corneliusparochie 30-07-2019)

 

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl