Protocol gebruik Corneliuskerk

Het kerkgebouw is een plek waar mensen in alle rust kunnen bidden. Vooral tijdens de vieringen en gebedsmomenten wordt er rust en respect gevraagd. Vanuit de katholieke traditie wordt in het kerkgebouw (door de aanwezigheid van geconsacreerd brood in de tabernakel) Gods aanwezigheid beleden.

Wel zijn we ons bewust dat we een levende actieve geloofsgemeenschap zijn die veel waarde hecht aan ontmoeting en pastoraat. Het gaat niet alleen om een mooie kerkruimte, maar ook om het gebruiksgemak. Daarom is er achter in de kerk een afscheiding gemaakt dat het sacrale gedeelte afscheid van het ontmoetingsgedeelte. Het sacrale gedeelte moet sacraal blijven. Koffie en thee etc. worden dan ook alleen genuttigd in de ontmoetingsruimte en niet in het sacrale gedeelte.

Vanuit de Limmer dorpsgemeenschap wordt – omdat er geen andere geschikte ruimte is – vanuit jarenlange traditie door ‘Harmonie Excelsior’, ‘eigen parochiekoren’ en de ‘Vredeburgers’ ruimte gegeven voor muziekuitvoeringen. Uitvoeringen die passen bij het gebouw.
Koffie wordt bij die muziekuitvoeringen dan ook alleen in de ontmoetingsruimte achter de afscheiding gereserveerd.
Ook de binnenkomst van Sinterklaas kent zijn traditie en heeft een plek in de Corneliuskerk. Er wordt daar ook – door gordijnen – een duidelijke afscheiding gemaakt tussen het sacrale en publieke gedeelte.

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl