Noodfonds

1- Het Noodfonds

Het Noodfonds is onder de naam Stichting Noodfonds Gemeente Castricum in het handelsregister ingeschreven met KvK nr. 41241672 en heeft RSIN/fiscaal nr. 805006862.
Het Noodfonds heeft de ANBI status.
Meer informatie vindt u op de website www.noodfondscastricum.nl

2- Deelnemers stichting Noodfonds van de Kerken

Achter de stichting Noodfonds van de Kerken staan zes Kerken binnen de gemeentegrenzen van Castricum:

Diaconie van de Protestanse gemeente te Castricum, Postbus 145, 1900 AC Castricum
Diaconie van de Protestantse gemeente te Limmen, Kennemerstraatweg 666, 1851 NL Heiloo
Diaconie van de Protestantse gemeente Uitgeest-Akersloot, Castricummerweg 4, 1911 GA Uitgeest
Caritas van de R.-K. parochie St. Cornelius, Achterweg 29, 1906 AG Limmen
Caritas van de R.-K. parochie De Goede Herder, Geesterduinweg 100, 1902 CD Castricum

Bankrekening: NL82 RABO 0327 0740 43 ten name van Stichting Noodfonds Gemeente Castricum

3- Bestuur

De heer A.W.J. (Ton) Borst (voorzitter)
De heer C. (Cees) van den Berg (penningmeester)
Mevrouw F.A. (Francien) Rosing (secretaris)

4- Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van de stichting is het verlenen van financiële hulp in de vorm van een gift of lening aan personen, die in een noodsituatie verkeren.

5-Noodsituatie

Dat kan zijn:
– acute financiële problemen;
– financiële krapte in een gezin, waardoor bijvoorbeeld kinderen worden geremd in hun maatschappelijke of verenigingsactiviteiten;
– andere zaken waarvan u denkt dat het noodfonds iets voor u kan betekenen.

6- Aanvragen

– De aanvrager moet in de gemeente Castricum wonen, dus in een van deze woonkernen: Akersloot, Bakkum,Castricum, De Woude, Limmen.
– De aanvrager moet eerst de mogelijkheden hebben onderzocht voor het verkrijgen van noodhulp via andere instanties, zoals gemeente en rijksoverheid.
– Pas na een negatief besluit van deze instanties kunt u bij de stichting Noodfonds terecht.

7- Behandeling schriftelijke aanvraag

Uw schriftelijke aanvraag wordt door het bestuur vertrouwelijk behandeld. Waarschijnlijk wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Overigens, de middelen van de stichting zijn beperkt, omdat deze geheel afhankelijk is van particuliere giften.

8- Beloningsbeleid

De deelnemers en medewerkers van het Noodfonds ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

9. Beleidsplan

Het Noodfonds wil het draagvlak voor de steun aan zijn activiteiten door de deelnemende kerken behouden. Het streeft naar goede contacten met de Gemeente en met aan de Gemeente verbonden instellingen en naar bekendheid onder de inwoners van de Gemeente teneinde zo goed mogelijk op bestaande behoeftes te kunnen reageren.

10- Uitgeoefende activiteiten

Elk jaar werd aan een aantal personen noodhulp gegeven in de vorm van een gift of een lening. Tevens werd aan het eind van het jaar een uitkering verstrekt aan inwoners van de Gemeente Castricum die een bijstandsuitkering ontvingen of in soortgelijke financiële omstandigheden verkeerden.

AgendaBEKIJK MEER DATA

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl