Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Stichting WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen) ondersteunt de onderwijs- en ontwikkelingsprojecten van DSF (Association Développement Sans Frontière) in de provincie Yatenga in het noorden van Burkina Faso. In 1996 was WOL medeoprichter van deze organisatie. Van een groepje idealistische onderwijzers is DSF uitgegroeid tot een toonaangevende onderwijsontwikkelingsorganisatie die de overheid van Burkina adviseert in het hele onderwijshervormingsproces van het land. In de regio Noord van Burkina Faso is DSF het steunpunt voor de mondiale campagne Education For All.

De visie van WOL is gebaseerd op solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden en op de internationaal erkende verdragen voor mensenrechten waarin is vastgelegd dat ieder mens recht heeft op vrede, veiligheid en bestaanszekerheid. WOL wil een steentje bijdragen om de levensomstandigheden van de plattelandsbevolking van Burkina Faso te verbeteren door hen te ondersteunen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om zo hun eigen bestaanszekerheid te kunnen realiseren.

WOL is zelf een kleine organisatie van vrijwilligers. In Nederland geven we informatie over de onderwijsproblematiek in ontwikkelingslanden, m.n. in Burkina Faso. Door donateurs en andere organisaties bij de projecten te betrekken, werven we fondsen om de projecten van DSF te financieren. Doordat we uitsluitend met vrijwilligers werken, hebben we nauwelijks overheadkosten en worden de inkomsten bijna volledig besteed aan de projecten.

Waarom onderwijs: Armoede, analfabetisme en onwetendheid gaan hand in hand.
Landen die arm zijn, hebben geen geld om een goed onderwijssysteem op te zetten. Zonder onderwijs blijft de bevolking ongeschoold en onwetend. Onwetende mensen zien geen mogelijkheden om uit de armoede te ontsnappen. Arme mensen hebben geen geld om hun kinderen naar school te sturen. Ook kunnen zij geen belasting afdragen. En overheden van arme landen hebben dus geen middelen voor basisvoorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg. Ook al onderschrijft de overheid van zo’n land het recht van kinderen op onderwijs en verplicht het zich tot gratis en verplicht onderwijs aan alle 6 tot 16 jarigen.

In Burkina Faso probeert DSF hier iets aan te doen. Zij alfabetiseren de ouders om hen het belang van onderwijs te laten zien. Zij trainen de ouders om de nieuw verworven schoolse vaardigheden te gebruiken voor inkomsten generende activiteiten. Zij ondersteunen de ouders om hun kinderen naar school te sturen. En zij zetten zich in om de kwaliteit van het hele onderwijssysteem te verbeteren zodat onderwijs daadwerkelijk ingezet wordt voor ontwikkeling en armoedebestrijding.

Stichting WOL ondersteunt DSF hierbij.

De website van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL) is: https://www.stichtingwol.com/

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl