Opening Vredesweek op 8 september tijdens de regioviering in Willibrorduskerk te Heiloo met als thema ‘Vrede Vraagt Verbinding’ en bezoek aan verzetsmuseum

Op zondag 8 september 10.00 uur wordt de eerste regioviering van de parochie ‘Bron van Levend water’ en Corneliusparochie gehouden. Die gezamenlijke viering zal plaats vinden in de Willibrorduskerk te Heiloo. Het is ook meteen de startzondag van het nieuwe seizoen 2024-2025 voor de geloofsgemeenschappen in Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmonden, waarbij het nieuwe jaarthema zal worden gepresenteerd. Omdat in de maand september voor alle kerken de Vredesweek wordt gehouden en de zorgen rond de oorlogen in o.a. Oekraïne en de Gaza alleen maar toenemen, heeft de regiowerkgroep MOV (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) het initiatief genomen om extra aandacht te bestreden aan de Vredeweek. De werkgroep MOV zal mede betrokken zijn bij de invulling van deze startzondag. Na de viering en de koffie nodigt de werkgroep geïnteresseerden uit om met hen op de trein te stappen naar Amsterdam voor een bezoek aan het verzetsmuseum. In dat museum tegenover Artis wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting in 100 persoonlijke verhalen weer gegeven. Het is heel bijzonder hoe je in het museum als bezoeker wordt uitgedaagd na te denken over wat jij zou doen in de extreme en veeleisende omstandigheden waar mannen en vrouwen tijdens de oorlog voor stonden als het gaat om de waarde van tolerantie, vrijheid en democratie.

Je kunt je opgeven voor het bezoek aan het verzetsmuseum in Amsterdam op zondag 8 september door een mailtje te sturen naar aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl met vermelding of je een museumkaart en/of OV-kaart hebt. We houden je dan op de hoogte.
(Graag aanmelden vóór vrijdag 6 september)

Werkgroep MOV-HALE (Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl