Pastor Mike Nagtegaal treedt per 1 juli weer in dienst als aalmoezenier bij de koninklijke Marine

Pastorale bezetting per 1 juli

Per 1 juli zal ik, pastor Mike, weer in dienst treden als aalmoezenier bij de Koninklijke Marine.
Vanaf dan ben ik formeel niet meer de eindverantwoordelijke voor de Corneliusparochie in
Limmen. Het bisdom laat weten dat zij haar best doet om per 1 september een pastoor voor de
regio (Limmen, Akersloot, Heiloo en Egmond) aan te stellen. Igno Osterhaus blijft assistent-priester voor de regio.

Natuurlijk blijf ik als vrijwillige basis vanuit mijn ambt als diaken in sterke mate bij de
Corneliusparochie in Limmen betrokken. Belangrijk daarbij is dat alle afspraken die nu
gemaakt zijn blijven staan. Dus als u na 1 juli een afspraak met mij hebt gaat deze gewoon
door!

Zelf treed ik toe tot de parochieraad (het dagelijks bestuur van de Corneliuskerk), zal ik met
regelmaat blijven voorgaan, de jongerengroep Avondje Inhoud en de Bijbelkring voor jongeren
blijven begeleiden en gaan alle ingeplande activiteiten, zoals kermisontbijt 2.0 (deunen met
Import) gewoon door. Ook blijven het liturgisch rooster en de activiteitenagenda uit de laatste
Rond de Limmer Toren ongewijzigd.

Tot de komst van de pastoor blijf ik bereikbaar voor vragen en zaken betreffende de kerk in
Limmen. Indien het pastorale zaken betreft zal ik deze opnemen met het pastoresteam, wat
betreft bestuurlijke zaken met de parochieraad.

Voor uitvaarten kunt u contact met mij opnemen, maar ik kan helaas niet beloven deze zelf te
begeleiden. In eerste instantie breng ik u in contact met pastor Igno of een van de vrijwilligers
die bij ons in Limmen vaker uitvaarten verzorgen.

Het email adres pastor@corneliuskerk-limmen.nl en het telefoonnummer 06-39142565 zal ik
tot de komst van de pastoor blijven bemannen. Dit blijft dus feitelijk ongewijzigd.

Belangrijk is dat we als kerk van Limmen gewoon doorgaan met wat we al deden. We hebben
een mooie, hechte gemeenschap die zich op velerlei wijze voor ons dorp inzet en dat zal zo
blijven. We gaan dan ook vol vertrouwen, maar vooral samen, de toekomst in!

diaken Mike

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl